Indraget stöd kan minska publiceringar på svenska

Vetenskapsrådet drar in stödet till humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter på svenska, trots omfattande protester.

Enligt Vetenskapsrdets beslut utlyses stödet en sista gång under 2014 för perioden 2015–2017 och höjs från 3,5 till 4 miljoner kronor per år.
–Vetenskapsrådet har fått en mängd nya uppdrag i senaste forskningspropo­sitionen och vi måste koncentrera oss på kärnverksamheten. Och stödet till tidskrifter är inte ett regeringsuppdrag. Vi vill också avvakta hur open access påverkar vetenskaplig publicering, säger Jonas Björck, chef för avdelningen för forskningsfinan­siering på Veten­skapsrådet.
När Vetenskaps­rådet i höstas aviserade att dra in bidraget till tid­skrifterna möttes det av en rad kraf­tiga protester.
– Inte så att vi ifrågasätter vikten av de här tidskrifterna, men det kan inte vara Vetenskapsrådets roll att vara garant för deras fortlevnad, det är andra som får känna ansvar, säger Jonas Björck.
Språkrådet är en av de instanser som protesterat med brev till Vetenskapsrådet.
– Stödet till de här tidskrifterna är en så liten, liten del av Vetenskapsrådets verksamhet. Totalt är det fråga om ett 30­tal samhällsvetenskapliga och humanistiska tidskrifter. Vi har frågat redaktörer för de här tidskrifterna och fått svaret att om stödet dras in helt kanske tidskrifterna behöver läggas ned, säger Jennie Spetz, utredare på Språk­rådet.
Hon anser att det är olyckligt om arenor att publicera sig på svenska försvinner.
– Det skadar; om de här tidskrifterna försvinner försvagas incitamentet för att skriva på svenska inom de här områ­dena, säger Jennie Spetz.

PER-OLOF ELIASSON


Kategorier: Arkiv