Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Franskt universitetslärarfack: Nya arbetstidsregler ger mindre forskningstid

– Franska universitetslärare får allt mindre tid över till forskning. och situationen kommer bara att förvärras under de kommande åren. det hävdar facket snesup-FSU, som förgäves har försökt stoppa nya arbetstidsregler.

1 februari, 2014
Universitetsläraren

– Idag ägnar jag ungefär 20 procent av min arbetstid åt forskning. Resten går åt till undervisning och administration, berättar Eric Battaglia.
Han har en tjänst som maitre de con­férénce (motsvarande högskolelektor) i biokemi och molekylärbiologi vid uni­versitetet i Lorraine i nordöstra Frankrike. Enligt anställningsvillkoren borde han kunna forska under hälften av sin arbetstid.
Men han förklarar att den aktuella situationen är exceptionell och frivillig, och bland annat beror på att han orga­niserar nya utbildningslinjer. Nästa år är det meningen att han ska få betydligt mer tid till sina egna experiment.
– Det skulle förstås vara väldigt skönt att bara ägna sig åt forskning under en period, säger han.
Eric Battaglia är inte fackligt aktiv och har personligen inget emot mjukare regler kring uppdelningen av arbetstiden.
Men Snesup-­FSU, som är det största facket bland de franska universitetslärarna, befarar att en ökad flexibilitet leder till att sådana här undantag snart kommer att bli till regel. Särskilt som flera universitet idag brottas med ekono­miska problem.
– Universiteten har fått allt snävare budgetar sedan de blev självständiga. Lärarna kommer därför allt oftare att utsättas för press för att lägga forskningen åt sidan för att ta hand om stu­denterna.
Det hävdar Philippe Aubry, som är maitre de conférénce i IT-­teknik vid universitetet Pierre et Marie Curie (Paris 6), och ingår i ledningen för Snesup-­FSU.

Högskoleministern Geneviève Fioraso kommer snart att publicera en ny förord­ning om universitetslärarnas arbetsvill­kor.
Trots segslitna diskussioner och pro­tester från flera fack innehåller den en möjlighet att modulera arbetstiderna. Det vill säga att
universitetsledningarna under perioder kan öka, eller minska lärarnas undervisningsskyldighet, som i vanliga fall är 192 timmar om året. Att de berörda lärarna måste ge sitt skriftliga godkännande räcker inte som garanti för att möjligheten inte ska missbrukas, hävdar facket.
Sedan lång tid tillbaka har majoriteten av de franska universitetslärarna kombi­nerade forsknings-­ och undervisnings­tjänster.
Men 2009 började 50-­procentsregeln delvis sättas ur spel. Den dåvarande hög­ skoleministern Valérie Pécresse hävdade att regeln var för rigid, och drev då ige­nom möjligheten till modulering.
Nu hade facken stora förhoppningar på att vänstern, som tillträdde 2012, skulle förstärka universitetslärarnas möj­ligheter att forska, till exempel genomatt öka antalet forsknings­stipendier. Och dessutom genom att helt slopa möjlig­heten till modulering.
Men Philippe Aubry säger att utvecklingen nu istället går åt andra hållet.
Han anser att arbetsgivarna aktivt borde stötta lärare, som av olika anledningar inte har kunnat ägna sig tillräckligt åt forskning, för att de inte ska hamna i en ond cirkel.
Även om undervisningen också räknas in i karriär­utvecklingen, är det forskningsresultaten som väger tyngst.
– Färre resurser till forsk­ning leder till färre publi­kationer. Vilket ger universitetsledningen argument för att läraren ska undervisa mer, och kan presentera ännu sämre forsknings­resultat, och så vidare. Ja, vi är mycket besvikna, säger Philippe Aubry.

FRANSKA UNIVERSITETSLÄRARE
Omkring 93 000 personer undervisar på eftergymnasiala utbildningar i Frankrike. Majoriteten, drygt 59 000 personer, har kombinerade lärar-/forskartjänster:
Av dessa är 64 procent "maitre de con- férénce" (vilket ungefär kan översättas med högskolelektor) och 36 procent är professorer.
Årsarbetstiden, oavsett titel, är 1 607 timmar.
Hälften av arbetstiden ska enligt anställningsvillkoren ägnas åt forskning. Hälften åt undervisning.
Undervisningsskyldighet är 192 timmar om året, för kurser som omfattar upp till 36 studenter.
Undervisningsskyldigheten minskar till 128 timmar om det handlar om föreläsningar inför stora grupper (där det inte finns någon övre gräns för antalet deltagare), som kräver längre förberedelser.
Ingångslönen för en maitre de conférénce är cirka 1 700 euro (cirka 15 000 sek) i månaden före skatt, och slutlönen 3 600 euro (32 000 sek).
Lägsta lönen för en professor är 2 500 euro (22 000 sek) och maximilönen 5 000 euro (44 000 sek).

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023