Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Chefen ser dig

När Umeå universitet nyligen fick ett nytt telefonisystem blev anställda oroliga för att bli övervakade. Lagarna till skydd för integriteten på jobbet har inte hängt med i teknikutvecklingen.

1 februari, 2014
Universitetsläraren

Det visade sig att det bara var ett rykte att Umeå universitet skulle börja spela in de anställdas samtal. Men oron över che­fernas ökade kontrollmöjlighet var inte helt obefogad. Med telefonfunktionen integrerad i datorn blir samtalens digi­tala spår lättare att lagra och följa.
Barbro Biström är lokal SULF­-ordförande på Umeå universitet och inte förvånad över rädslan som bubblade upp bland de anställda.
– Det ligger i tiden att fundera över hur bevakad man är. Friheten för universitetslärare har dessutom alltid varit ganska stor, och forskare hanterar en del information man inte vill ska komma ut i förväg, säger hon.
Hon menar att reaktionerna inte grun­dade sig i en misstro mot ledningen, utan om brist på information från den. Nu har ledningen klargjort att alla par­ter i ett telefonsamtal måste informeras om en inspelning sker. De anställda ska inte heller känna sig pressade av att de i datorn kan meddela när de är på plats. Informationen kommer inte att användas i kontrollsyfte.
– Det är fortfarande kollektivavtalet som styr hur årsarbetstiden ska fördelas. Närvarokraven på jobbet ändras inte för att ny teknik införs, säger Barbro Biström.
Hon rekommenderar nu sina fackliga kollegor att med arbetsmiljölagen i ryg­gen kräva en ordentlig riskanalys innan ny teknik lanseras på arbetsplatsen.
– Man ska fundera på om tekniken förändrar något, om det behövs komplet­terande regelverk. Telefonisystemet hade pilotanvändare. Vi i facket borde ha varit med och utformat enkäten till dem och följt upp vad de tyckt, säger hon.

Lagarna som reglerar den anställdas rätt till integritet har utretts två gånger under 2000-­talet. Båda betänkandena kom fram till att det behövs ett utökat skydd. Men inget har hänt, enligt Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg som deltog i den senaste utredningen (SOU 2009:44).
Den vill ytterligare begränsa arbets­givares rätt att använda information för övervakning och kontroll av de anställ­da. Dessutom vill den ge fackförbunden rätt att förhandla med arbetsgivaren om sådana åtgärder.
Utredningen tycker också att lagstift­ ningen behöver förenklas för att bli lätt­ are att använda.
– Personuppgiftslagen (PUL) är så komplicerad och teknisk att det skapar en osynlig tröskel. De fackliga organi­sationerna skulle kunna använda PUL mer, men drar sig kanske för det, säger Lena Maier Söderberg.
Att angripa problemet som en fråga om arbetsmiljö kan vara en bra metod när ny teknik ska införas. Men det är svårare att säkra personalens integritet när det hand­lar om befintliga system och uppgifter som används på ett nytt sätt.
– Det är ofta lätt för arbetsgivaren att motivera sina åtgärder: klart att vi inte vill ha kriminella som jobbar här, klart att vi inte vill ha medarbetare som porr­surfar. Om de fackliga organisationerna inte har tydliga regler att luta sig mot är det svårt att sätta sig emot, säger Lena Maier Söderberg.
Hon upplever att övervakning och kontroll från arbetsgivarens sida ökar. Ökar gör också de tekniska möjlighe­terna. Därför har Saco gjort integritet i arbetslivet till en prioriterad fråga de närmaste åren. Målet är att få till lagför­ändringar.

På Umeå universitet fortsätter SULF att följa hur telefonisystemet sätts i bruk och vilken information de anställda får. Snart får facket ta itu med ännu en inte­gritetsfråga.
– Universitetet ska införa ett nytt kort. Med det ska man kunna låna böcker, låsa upp dörrar och kopiera. Så små­ningom ska det fungera som legitimation och det ska gå att ladda med pengar för betalning inom campus. Huvudfrå­gan blir vilka uppgifter som kommer att lagras, säger Barbro Biström.

KAJSA SKARSGÅRD

Detta gäller på jobbet
• Anställda måste informeras om hur personuppgifter lagras och behandlas.
• Uppgifterna får inte användas på andra sätt än vad som har angetts från början.
• En kontroll får bara utföras om den har ett tydligt syfte och det väger tyngre än den anställdas integritet.
• Loggning av den anställdas olika digitala spår uppfattas ofta som mycket integritetskänsligt.
• Arbetsgivaren har normalt sett inte rätt att läsa eller på annat sätt ta del av arbetstagarens privata e-post eller privata filer.
• För att genom GPS få kolla var anställda befinner sig måste arbetsgivaren ofta stödja sig på både samtycke och en intresseavvägning.
• Under vissa omständigheter får arbetsgivaren spela in telefonsamtal i utbildningssyfte.

Källa: Datainspektionen

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023