Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Varför görs lärarna huvudansvariga?

Svar till Mats Alvesson från Soly Erlandsson, professor em., psykolog vid Högskolan Väst

1 januari, 2014
Universitetsläraren

Mats Alvesson är en i mångas ögon högst trovärdig akademiker som från sin position som professor vid Lunds universitet kan kritisera den värld han själv tillhör. Det är bra att kritiken kommer från de egna leden. Men i sitt senaste debattinlägg i Universitetsläraren nr 18/2013 missar han målet, eller snarare han siktar delvis på fel mål. Artikeln saknar inte poäng och beskrivningen om vad som driver lärosätena i den ena eller andra riktningen från politikerhåll, från högskolans ledningar med mera är vi många som kan stämma in i. Att arbeta utifrån gemensamma normer och måttstock borde också vara en självklarhet kan tyckas.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023