Universitetslärares ansvarstagande måste ses i sitt sammanhang

Svar till Mats Alvesson från Nikos Macheridis, studierektor, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

I Universitetsläraren nr 18/2013 argumenterar Mats Alvesson för att universitetslärare inte tar sitt ansvar för utbildningskvalitén. Frågan engagerar, och jag vill lyfta upp vissa aspekter.


Kategorier: Arkiv