Sverige går miste om högutbildade

SULF anser att Sverige omedelbart måste införa bestämmelser­ som ger utländska doktorander och studenter möjlighet att stanna i Sverige och söka arbete efter examen.
Robert Andersson
Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef, statlig sektor.

I ett remissvar till regeringen har SULF påpekat ett antal allvarliga problem som finns inom högskolesektorn när det gäller arbets- och uppehållstillstånd.
Allt större andel av doktoranderna i Sverige kommer från länder utanför EU/EES. De får bara uppehållstillstånd som studenter och måste idag lämna Sverige omedelbart efter sin examen om de inte redan har erbjudits ett arbete. Enligt SULF leder det här till att Sverige går miste om högutbildade personer som skulle kunna stanna i landet och arbeta eller starta egna företag.
Därför anser förbundet att det är ­”ytterst angeläget och brådskande” att snarast införa regler som ger utländska doktorander, och också studenter, möjlighet att stanna i Sverige under en tid efter examen för att söka arbete. En lämplig tid är ett och ett halvt år, enligt ett förslag i ett utskott i EU-parlamentet.
– Det är märkligt att de nuvarande reglerna finns kvar. I utredningen ­Cirkulär migration härom året förslogs att de skulle ändras men sedan har det inte hänt något, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Också under pågående forskarutbildning får många utländska doktorander problem på grund av olika regler som krånglar till vistelsen i Sverige.
Ett exempel är att doktoranderna måste förnya sina uppehållstillstånd varje år. De måste då visa att de hållit tillräckligt hög studietakt för att få fortsätta forskarstudierna. Detta innebär att både doktorander och lärosäten måste lägga ner mycket energi och tid på att förnya uppehållstillstånd, tid som istället kunde användas för doktorandernas arbete och att utveckla verksamheten på lärosätena.
– Dessutom stökar det till tillvaron för doktoranderna som till exempel inte kan lämna landet, exempelvis för att delta i konferenser, under tiden deras uppehållstillstånd förnyas, vilket kan ta flera månader på grund av långa handläggningstider, säger Robert Andersson.
Ett närliggande problem är att eftersom även doktorander som är anställda bara får uppehållstillstånd för studier kan inte doktorandtiden ligga till grund för en ansökan om permanent uppehållstillstånd.
SULF anser att det rimliga är att forskar­studier i landet kan tillgodoräknas vid ansökan om permanent uppe­hållstillstånd och kräver en regeländring.

I ett annat remissvar påpekar SULF problemet med att gästforskare som kommer till Sverige kan anställas till mycket låg lön eller finansieras med stipendier. Enligt särskilda bestäm­melser som fastställs av Vetenskapsrådet krävs bara att forskaren för sitt uppehälle har tillgång till 9 600 kronor per månad.
– Det här är ett missbruk av arbetskraftsinvandring. Exempel finns på forskare med som man säger ”världsunik kompetens”, men som anställs till en lön som är 10 000 kronor lägre än vad en forskare normalt får.
SULF menar att forskare bör behandlas som andra yrkesgrupper och att det även för forskare bör krävas avtals­enliga löner om de ska få arbetstillstånd. Dessutom anser förbundet att det inte bör var tillåtet att finansiera gästforskare med stipendier.

Per-Olof Eliasson


Kategorier: Arkiv