Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ge universiteten permanent rätt att förhyra studentbostäder

Debattartikel av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet

1 januari, 2014
Universitetsläraren

Bristen på studentbostäder är stor påmånga platser i landet. Det är ett allvarligt problem, både för studenterna och för lärosätena som riskerar att bli mindre attraktiva både nationellt och internationellt om det inte finns bostäder att tillgå.

På Lunds universitet har vi beslutat oss för att ta vårt ansvar. Vi vill inte skylla på andra, utan själva agera för att lösa bostadsfrågan för våra studenter. För att lyckas med det måste vi använda alla till buds stående medel.
En lyckosam process, som bland annat Lunds universitet har drivit, ledde till att regeringen i höstens budgetproposition meddelade att de ändrar sina direktiv till Akademiska Hus, som nu har uppdraget att upplåta mark för studentbostadsbyggande på lärosätenas begäran. Lokalt har vi också kunnat utveckla ett mycket gott samarbete med Akademiska Hus som i samverkan med oss och Lunds kommun nu kan erbjuda omfattande markresurser för studentbostäder i Lund.
Planen är att bygga 1 000 nya studentbostäder som ska stå klara 2017. Till 2020 är målet att ha byggt bort studentbostadsbristen i Lund så att alla studenter som då vill ska kunna få en egen studentbostad.
Ett annat viktigt steg för att nå målet att få fram fler bostäder var när regeringen 2010, på vårt initiativ, lät vissa universitet och högskolor få blockförhyra studentbostäder för alla grupper av studenter och inte, som tidigare, enbart för utländska studenter inom utbytesprogram. Det har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor i Lund och har resulterat i betydligt fler studentbostäder än vad som annars skulle ha byggts och vi har kunnat utöka vårt ansvarstagande med cirka 500 studentbostäder. Dessutom har ytterligare ungefär lika många bostäder tillkommit genom ett gott samarbete med de olika lokala aktörerna.

Ett stort problem som kvarstår är dockatt rätten till blockförhyrning enbart är tillfällig och går ut 2016. Men eftersom bostadsbyggande kräver långsiktiga och goda förutsättningar begär vi därför att regeringen snarast, helst i vårpropositionen, beslutar om att permanenta rätten så att vi kan säkra en fortsättning av det bostadsbyggande som vi har satt igång.
Studenter vill bo på sin studieort, men rent krasst finns det på många håll inget egentligt intresse hos kommersiella fastighetsbolag, politiker eller kommuner att bygga studentbostäder. Särskilt inte i storstadsområdena. Det är helt enkelt alltför riskfyllt och inte tillräckligt lönsamt för fastighetsbolag och exploatörer, allra minst utan ett blockhyresavtal med universitetet.
Ett annat radikalare och mer internationellt präglat förslag är att våra lärosäten själva får rätt att bygga och äga studentbostäder, direkt eller genom bostadsstiftelser som universitetsstyrelsen är stiftelsestyrelse för.

En invändning mot detta kan vara attstatliga myndigheter inte ska ta på sig för stora ekonomiska åtaganden. Det går dock att reglera på samma sätt som man redan i dag gör när det gäller andra byggnader. Huvudregeln är att varje lärosäte ansvarar för sitt ekonomiska kostnadsåtagande inom ramen för de regler som finns. Reglerna kan tillämpas på samma sätt oavsett om det gäller förhyrning av lokaler för utbildning och forskning eller studentbostäder. Lunds universitet är landets största lärosäte med en årsomsättning på drygt 7 miljarder kronor och lokalkostnader på cirka 900 miljoner kronor per år och kan därför hantera förhyrning av en del studentbostäder utan att riskera sin ekonomi.
Vi är beredda att ta vårt ansvar. Nu vill vi att regeringen också snarast tar sitt ansvar och permanentar vår rätt att blockförhyra studentbostäder. Allt för att trygga en god studie- och bostadssituation för våra studenter, en mycket viktig del av vårt lands framtid.

Per Eriksson
Rektor för Lunds universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023