Hallå där, Henrietta Huzell…

... tidigare styrelseledamot för SULF, som är nyvald 2:e vice ordförande för Saco de kommande fyra åren.

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?
– I vårt nya samhällspolitiska dokument Akademikernas ansvar finns många intressanta områden att dyka djupare i. Jag ser dock inte att jag enskilt ska driva någon eller några frågor, men det kunskaps- och erfarenhetsområde som jag tar med in i styrelsen handlar om forskning, i synnerhet forskning om arbetslivet, och den högre utbildningen.

Vilka ser du som Sacos viktigaste frågor överlag?
– De viktigaste frågorna de kommande fyra åren är utbildning och sysselsättning. De hör dessutom ihop, på så vis att utbildning är den bästa försäkring vi har mot arbetslöshet och otrygga jobb.

Vad har SULF:s medlemmar för glädjeav Sacomedlemskapet?
– Att Saco är en synlig centralorganisation med högt anseende hos media, politiker och allmänheten gör att uttalanden från Saco tas på allvar. Vi är inte kända för populistiska utspel utan för väl underbyggda argument och för våra vetenskapligt förankrade rapporter och analyser. Det gör att Sacos medlemmar, det vill säga förbunden, kan räkna med stöd från Saco där så önskas och behövs, vilket i sin tur gagnar förbundens medlemmar.
– Därtill är samarbetet inom Sacofederationen avgörande. Frågor om till exempel den högre utbildningen berör alla förbunden och jag tror uppriktigt på att samarbete över förbundsgränserna ger bättre genomslag. En medlem i SULF har nytta av ett Saco som betonar frågor och villkor som rör att vara akademiker i allmänhet.

ANDERS JINNEKLINT


Kategorier: Arkiv