Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Författarna har rätt till skälig ersättning”

I ett digitaliseringsprojekt har Stockholms universitet lagt ut 1 500 avhandlingar på nätet utan att tillfråga författarna. – Att inte fråga forskarna är anmärkningsvärt och ett brott mot upphovsrätten, säger upphovsrättsexperten Sanna Wolk.

18 december, 2013
Universitetsläraren

Sedan två år tillbaka har Stockholms universitetsbibliotek drivit ett projekt att skanna in äldre avhandlingar, publicera dem i universitetets databas Diva och göra dem fritt tillgängliga via internet. Men universitetsbiblioteket har inte kontaktat författarna och har alltså inte tillstånd till publiceringen på nätet.
Det hela uppdagades, enligt Svenska Dagbladet, när forskaren Pär Hultfors googlade på sig själv och hittade sin avhandling från 1986 i fulltext i databasen.
Stockholms universitets publicering av avhandlingarna på nätet är utan tvekan ett intrång i författarnas upphovsrätt.
– Det är djupt olyckligt att man gör så utan att ta kontakt med och få ett godkännande av upphovsmännen, säger Sanna Wolk, docent vid IMK, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
Hon anser att publiceringarna kan bli dyra för Stockholms universitet och att det inte spelar någon roll om det är ett företag eller en myndighet som gör intrång i upphovsrätten; otillåtna förfoganden ska upphovsmannen kompenseras för.
– Författarna har rätt till skälig ersättning för att deras verk har tillgängliggjorts. De har också rätt till skadestånd för upphovsrättsintrång.
Troligen har de flesta forskare inget emot att deras avhandlingar får vidare spridning på nätet, under förutsättning att de blir tillfrågade.
– Men när det gäller forskningsresultat är det inte bara upphovsrätten man ska ta hänsyn till, utan det finns också forskningsetiska hänsyn. Allt är kanske inte lämpat att publiceras digitalt och den enda som kan avgöra det är forskaren själv. I det här fallet kan forskarna med stöd av upphovsrätten få stopp på olämpliga publiceringar, säger Sanna Wolk.

Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, gör avbön.
– Vi kan konstatera att det skett ett brott mot upphovsrätten och att det har funnits juridiska brister i hanteringen av detta, vilket vi beklagar, säger han. Var det ingen som tänkte på upphovsrätten?
– Vi håller nu tillsammans med universitetsbiblioteket på och utreder varför det inträffade. I väntan på att utredningen blir klar har vi stoppat tillgången till databasen och avhandlingarna i den med omedelbar verkan.
Stockholms universitet vill göra avhandlingarna tillgängliga igen.

– Framöver är det vår förhoppning att vi ska kunna lösa det via avtal. Antingen centralt via en upphovsrättsorganisation eller med respektive författare.
Det är oklart om det finns en organisation som kan företräda forskarna.
– Men en lagändring som trädde i kraft 1 november kan ge möjlighet till att avtalslicensiera med en organisation. Jag vill inte peka ut en avtalspartner, men en tänkbar möjlighet skulle kunna vara Alis, som bland annat företräder författare, säger Jonas Holm.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023