Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stipendier strider inte mot lagen

Lärosätenas användning av stipendier strider inte mot skattelagstiftningen. Ett nytt ställningstagande från Skatteverket är ämnat att reda ut var gränsen går mellan stipendium och beskattat arbete för doktorander och postdok.

17 december, 2013
Universitetsläraren

– Anledningen till det här ställningstagandet var att vi hade fått en del frågor från universiteten om hur vi ställer oss till ett antal konkreta exempel som "vi har en doktorand som utför en viss undervisning under tiden som han har stipendium. Hur ställer ni er till det?", säger Björn-Olof Petersson, rättslig expert vid Skatteverket.
I ställningstagandet reder Skatteverket ut vad som gäller.
– Det finns vissa formkrav för att det ska vara ett skattefritt utbildningsstipendium. Det ska utlysas i vederbörlig ordning och det ska delas ut i konkurrens med andra, säger Björn-Olof Petersson. En annan förutsättning för att stipendiet ska vara skattefritt är att det framstår som klart att stipendiet inte är förenat med något krav på motprestation för utbetalaren utöver att delta i forskningsprojekt.
Även om en doktorand eller postdok deltar i ett projekt där de forskar i ett sammanhang och med givna ramar så uppfattar inte Skatteverket det som ett arbete.
Men en anställd forskares forskning betraktas som ett arbete, kan inte en liknande forskning som utförs av en doktorand eller postdok ses som ett arbete?
– Nej. Är det något som på rätt sätt utlysts som ett stipendium, då är det ett stipendium, och då kan det inte beskattas. Så står det i lagen.
Utgångspunkten är att stipendiaten inte har några sidouppdrag alls, då är stipendiet skattefritt.
– Det avlönade arbete som utförs i samband med stipendiet ska vara begränsat och sidoordnat till forskarutbildningen. Och det får ju inte vara hur omfattande som helst. Då kan det "smitta" stipendiet. Beloppsgränser är däremot svåra att ange.

Björn-Olof Petersson har jämfört Skatteverkets ställningstagande med de rekommendationer om stipendiater som SUHF gått ut med (Universitetsläraren nr 13/2013) och kommit fram till att Skatteverkets ställningstagande är något generösare.
I ställningstagandet anges till exempel att "Det förhållandet att stipendiaten beskattas för den ersättning han får för att undervisa, ändrar inte att utbildningsstipendiet behåller sin karaktär av skattefritt stipendium".
– Men vi talar ju bara om rent skattemässiga regler, sedan är det upp till universiteten själva hur de vill hantera stipendierna.
Till saken hör att Skatteverkets ställningstagande innebär en ändring av tillämpningen av reglerna om skattefrihet för utbildningsstipendier.
– Om man följer SUHF:s rekommendationer är det ingen fara att stipendiet beskattas. Men rekommendationen skulle kunna vara lite generösare gentemot sidouppdrag som man kan dryga ut inkomsterna med under utbildningstiden.
Det händer att Skatteverket beskattar stipendier.
– Visst förekommer det, men då är det inte utbildningsstipendier, utan andra stipendier där man av omständigheterna kan utläsa att det är ett arbete som utförs. Vi ställer ju upp krav för att det ska vara skattefritt. Det ska inte vara något man till exempel delar ut till någon som redan jobbar på universitetet.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023