Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kan missnöjd student få pengarna tillbaka?

Vad händer om en student kräver studieavgiften tillbaka? Frågan aktualiserades när en student från USA menade att den utbildning hon hade betalat 183 000 kronor för, höll för låg kvalitet.

17 december, 2013
Universitetsläraren

Studenten hänvisade också till att utbildningen, Analytical Finance vid Mälardalens högskola, fått omdömet "bristande kvalitet" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.
När fallet togs upp i Sveriges Radio och därefter uppmärksammades i flera medier framgick att det inte finns något givet regelverk för hur detta ska hanteras. I en kommentar till TT hänvisar UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand till det regeringen skrev i propositionen "Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter": "Om betalning av studieavgift skulle kunna innebära att studenter får rättigheter liknande dem i ett civilrättsligt avtal är en fråga som tillsvidare får lösas i rättstillämpningen." Detta innebär, enligt Sjöstrand, att frågan får prövas i domstol, vilket skulle kräva att en enskild student driver ärendet i domstol och stämmer lärosätet, med risk för att förlora och därmed få stå för motpartens rättegångskostnader.

På Mälardalens högskolas hemsida skriver rektor Karin R�ding bland annat att högskolans jurist gjort bedömningen att man inte ens får betala tillbaka pengarna.
Karin Röding påtalar också att flera lärosäten, bland annat Mälardalens högskola, redan i remissvaren inför propositionen om studieavgifter pekade på behovet av regler: "Vi har aldrig fått något svar på de frågorna, lagstiftarna har varit för otydliga." Högskolan kommer att, via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), nu gå vidare för att få klarhet kring ett problem som sannolikt lär återkomma.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023