Framtiden är minst sagt osäker

Vi måste spara där det går och samtidigt slå vakt om den kreativa massa som finns. Det säger prorektor, professor Jón Atli Benediktsson vid Islands universitet i Reykjavik.

Ser Jón Atli Benediktsson månne ett litet, litet ljus i tunneln den här gången?
– Njae, svarar han och drar på det. Inför universitetets 100-årsjubileum 2011 beslöt dåvarande regeringen att etablera en fond på 150 miljoner ISK.
– Vår tanke med fonden är att år 2016 ha nått OECD-ländernas genomsnittliga utgiftsnivå för högre utbildning och forskning, och fyra år senare ha nått den nordiska. Tanken var att den isländska staten bidrar med två tredjedelar och att den resterande tredjedelen kommer från universitetet. Men frågan är nu vad den nya regeringen gör, säger den vid det här laget luttrade prorektorn.
Framtiden är minst sagt osäker. Framför honom ligger det nya läsårets sparkrav, motsvarande drygt sju miljoner svenska kronor, som kommer att gå ut över en redan ansträngd arbetssituation för lärarna.
Jón Atli Benediktsson är tacksam över beslutet som togs redan vid krisens inledning att värna om sabbaticalordningen. Men nu kan endast särskilt framstående forskare åtnjuta den.
– Att våra professorer någon gång under karriären kan arbeta utomlands i sex månader med bibehållen lön är, trots att det kostar i budgeten, en god kvalitetssäkring särskilt för ett isolerat land som Island, säger han.
På årets prestigefyllda rankninglista i Times Higher Education, ligger Islands universitet på plats 251–275 av 17 000 universitet från hela världen.
– Trots konstant brist på pengar tillhör vi de 75 som placerar sig strax under rankingens 200 främsta, säger Jón Atli Benediktsson med viss stolthet.
Han vet vilket arbete som ligger bakom.

LENA WIKSTRÖM

FAKTA:
Fyra av de offentliga universiteten bildar nu ett nystartat nätverk: Islands universitet i Reykjavik, universitetet i Akureyri, lantbruksuniversitetet Hvanneyr och Holar University College. Med gemensamma administrativa rutiner, gemensam studentintagning och möjligheter för studenter och lärare att växla lärosäte under studietiden hoppas man säkra framtiden.
Totalt arbetar 1 727 personer inom nätverket, varav 824 adjunkter/lektorer/ docenter och 303 professorer.
Antal studenter: 16 627


Kategorier: Arkiv