Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF tittar närmare på statistiken

SULF:s larm om den stora andelen tidsbegränsat anställda vid lärosätena har fått stort genomslag. Nu ska SULF:s chefsutredare Karin Åmossa gå vidare och följa upp situationen vid de universitet som har störst andel tidsbegränsat anställda.

15 december, 2013
Universitetsläraren

– Syftet med undersökningen har varit att få igång en diskussion om de här sakerna offentligt och på ett sakligt sätt. Det tycker jag att vi lyckats med och det känns väldigt bra. Det känns också viktigt att gå vidare, för att möta de kommentarer som har kommit, säger Karin Åmossa.
Sedan Universitetsläraren i nr 10/2013 skrev om problemet, och SULF presenterade det under Almedals­veckan, har frågan varit uppe i en lång rad medier. På SULF:s hemsida kan man räkna till ett 15-­tal länkar till artiklar och radioinslag. Redan har någ­ra lärosäten meddelat att de ska se över de tidsbegränsade anställningarna.
Dessutom refererar regeringen i budgetpropositionen 2013 till SULF­ rapporten och skriver bland annat:
"De osäkra villkoren och svårighe­terna att få tillsvidareanställning gör att många yngre forskare väljer att inte fortsätta en akademisk karriär."
Nu tänker Karin Åmossa gå vidare och koncentrera sig på några av de stör­re universiteten som har högst andelar tidsbegränsat anställda.
– Jag vill titta närmare på deras statis­tik och höra deras syn.

Karin Åmossa vill få möjlighet att ana­lysera uppgifter fem år tillbaka i tiden, för att kunna se vad som hänt med dem som då var tidsbegränsat anställda. Hur många har exempelvis fått tills­vidareanställning och hur många har upprepade visstidsanställningar efter varandra?
– Jag vill göra detta i dialog med läro­sätena, men jag vill framför allt få fram statistiken så att vi har rätt siffror, säger Karin Åmossa.
Hon har i den utredning som pre­senterades i somras utgått från SCB:s statistik och fått reaktioner från en del lärosäten att siffrorna inte stämmer.
– Jag känner mig helt trygg i grund­frågan, min analys stämmer, men det är bra om SULF och lärosätena är överens om vilka siffror vi talar om.
Att frågan är med i budgetproposi­tionen tar Karin Åmossa som ett erkännande.
– Nu delar vi problembeskrivningen med regeringen och då finns det en möjlighet att komma framåt. Ingen kan nu blunda för att problemet finns och förhoppningsvis vill lärosätena föra en fördjupad diskussion om frågan. Karin Åmossa planerar att arbeta med uppföljningen under hösten.
– Jag skulle vilja vara färdig före jul men det är beroende på hur snabbt jag kan få underlag från lärosätena.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren nummer 15/2013

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023