Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fortsatta förhandlingar i de tunga frågorna

Årets avtalsförhandlingar är nu formellt slutförda. – Men det innebär egentligen bara att förhandlingarna nu börjar i de tunga frågorna om tjänstepension och trygghet för dem som förlorar jobbet, säger Robert Andersson, som är SULF:s förhandlingschef för statlig sektor och vice ordförande i Saco-s.

15 december, 2013
Universitetsläraren

Förhandlingarna med Arbetsgivarverket om Trygghetsavtalet och ett nytt pen­sionsavtal kommer att pågå in på nästa år.
– När det gäller pensionerna har vi nått en överenskommelse hur vi ska gå till väga för att förhandla fram ett nytt pensionsavtal under nästa år, säger Ro­bert Andersson.
Arbetsgivarverket vill gå över till ett avgiftsbaserat system och överenskommelsen innebär att man ska undersöka hur ett sådant ska kunna fungera.
Det nuvarande avtalet om tjänstepen­sioner är förmånsbaserat. Det grundar sig på hur mycket man tjänar, medan ett avgiftsbaserat system grundar sig på avgifter som arbetsgivaren betalar in och som sedan förvaltas i olika fonder, ungefär som PPM­-systemet.

I ett förmånsbaserat system kan den anställde veta hur stor pensio­nen blir, men arbetsgivaren vet inte hur mycket pensionen kommer att kosta. I det andra systemet vet arbetsgivaren sina utgifter medan den anställde inte kan veta pensionens stor­lek, den beror bland annat på den ekonomiska konjunkturen och börsens utveckling. Därför kan det vara nödvändigt att bygga in garantier om vissa nivåer på pensionen.
– Vi har fått med vissa skrivningar som vi tycker är viktiga. En huvudinriktning är att det nya avtalet ska gälla de som är födda 1987 eller senare och att de som har det nuvarande avtalet ska fortsätta ha det. Annars blir det väldigt komplicerat och får konstiga effekter.

Den andra stora frågan är att Arbets­givarverket ville att Trygghetsavtalet bara skulle gälla anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist och att det inte skulle omfatta tidsbegränsat anställda.
– Att Arbetsgi­varverket vill ta bort de visstidsan­ställda från Trygg­hetsavtalet kan vi inte acceptera, så vi måste hitta en kompromiss, säger Robert Andersson.
Tidsplanen är att förhandlingarna ska vara klara till 31 januari 2014 och att ett nytt Trygghetsavtal ska kun­na träda ikraft i juni.
– Vi upplever att vi har övertygat Abetsgivarverket om att det är viktigt att också de vars tidsbegränsade anställ­ning löper ut ska omfattas av avtalet. Där håller vi på att diskutera en lös­ning för att de visstidsanställda också fortsättningsvis kommer att omfattas av avtalet, men kanske på ett annorlunda sätt än i dag. Utgångspunkten är att avtalet ska stötta återinträdet på arbetsmarknaden och ett längre arbetsliv.
– Det ser ljust ut att visstidsanställda ska kunna omfattas av avtalet också framöver, även om det kan bli föränd­ringar, men det kan det bli även för övriga. Vi ska resonera med Arbetsgivar­verket om vad som är det bästa stödet för att få ett nytt jobb. Då kan det hända att vi behöver skruva på de stöd som finns för alla och inte bara för visstids­anställda.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren nummer 15/2013

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023