Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU går vidare med SULF:s anmälan

EU-kommissionen vill att Sveriges regering redovisar vilka regelverk som finns som skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Det är ett första resultat av att SULF i juli 2012 anmälde regeringen för brott mot EU:s visstidsdirektiv.

15 december, 2013
Universitetsläraren

Visstidsdirektivet innebär krav på att EU:s medlemsländer ska ha ett regelverk som innebär ett fullgott skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställning­ar och SULF:s anmälan föranleddes av regeringens beslut om återinförande av meriteringsanställningar med försäm­rade villkor.
Kommissionen vänder sig nu till den svenska regeringen med en "informell förfrågan" om hur regelverken ser ut för att förhindra att visstidsanställningar staplas på varandra, vilket SULF fram­håller att det är möjligt att göra i upp till tjugo år.
Den "informella förfrågan" är det första av flera steg på vägen mot att frågan eventuellt blir ett ärende för EU­-domstolen. EU-­kommissionen kommer i nästa fas att ta ställning till regering­ens svar, vilket kommer att formuleras av utbildningsdepartementet. Om EU­-kommissionen är nöjd med det svaret lägger man ned ärendet. I annat fall går man vidare med en "formell underrättelse" ställd till regeringen. Åter­igen ska då utbildningsdepartementet inkomma med svar och nästa steg från EU-kommissionens sida kan då vara att rikta ett så kallat "motiverat yttrande" till Sveriges regering. Därefter ska EU­-kommissionen fatta beslut om SULF:s anmälan ska leda till att ärendet förs vidare till EU-­domstolen. Där ska det i så fall avgöras om brister i det svenska regelverket kring visstidsanställningar är att betrakta som fördragsbrott.

Också TCO har gjort en anmälan till EU­-kommissionen gällande brott mot visstidsdirektivet. Den anmälan gjordes 2007 och där har ärendet nu nått så långt som till ett "motiverat yttrande" i april i år. Ännu har dock inte EU-kommissionen fattat beslut om att ta TCO-­ärendet vidare till EU-­domstolen. Även om både TCO:s och SULF:s anmälningar berör den svenska regeringens förhållande till EU-­området "Sysselsättning, socialpolitik och inklu­dering" är det givetvis två separata fall. Möjligen, för den som vill spekulera i EU:s procedurer, kan SULF:s anmälan få EU-­kommissionen att bestämma sig för att ta TCO-­målet vidare till EU­-domstolen som i sin tur kan besluta sig för att slå ihop bägge fallen, förutsatt då att SULF:s anmälan går vidare.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren nummer 15/2013

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023