Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Till dig som är medlem i SULF

Ledare av Mats Ericson

14 december, 2013
Universitetsläraren

SULF:s medlemmar har kunskapen om värdet av medlemskapet, men vi måste bli fler för att få ett större inflytande över hur den svenska forsknings- och utbildningspolitiken ska utformas och för att vi med större kraft ska kunna säga att vi talar för alla universitetslärare, forskare och doktorander. SULF är och måste förbli den viktigaste opinionsbildaren på högskolans område om vi ska kunna behålla och värna den akademiska friheten och den trygghet som idag finns avtalad. Vi måste bli fler för att kunna förbättra arbetsvillkoren och öka andelen tillsvidareanställningar i akademin. Ett medlemskap i SULF innebär: • Inflytande – över högskolans framtidsfrågor, men också över vilka frågor det lokala facket driver. • Kunskap – både egen kunskapsutveckling genom engagemang, och tillgång till förbundets experter. • Yrkesutveckling – det enda förbund som driver professionsfrågor för oss som sysslar med akademisk utbildning och forskning. I en färsk medlemsenkät framgår det att 80 procent av SULF:s medlemskår rekryteras av en kollega. Det innebär att du som medlem är SULF:s viktigaste ambassadör. Om alla medlemmar rekryterar en kollega kommer SULF:s medlemsantal att fördubblas, och våra möjligheter att påverka både politik och villkor att stärkas radikalt. Vare sig anställningsbeviset anger att vi är doktorander, forskare, tidsbegränsade eller tillsvidareanställda universitetslärare så har vi viktiga intressen gemensamt, nämligen att vi kan bedriva akademisk utbildning och forskning på ett så bra sätt som möjligt. Det förutsätter att vi har god arbetsmiljö, goda anställningsvillkor och akademisk frihet. Vi behöver vara många för att driva dessa gemensamma frågor. Nu är höstterminen igång och vi har alla ett spännande och arbetsamt år framför oss. Men året kommer också att innehålla förändringar och utmaningar eftersom det händer mycket inom högskolans område. Vi har en tuff avtalsrörelse framför oss som handlar om villkoren för vårt arbete. I Almedalen i år presenterade SULF en utredning som visar att hälften av den forskande och undervisande personalen på vissa lärosäten är anställda på visstidsförordnande, doktorander oräknat. På arbetsmarknaden i övrigt är siffran runt tio procent. Så kan det inte fortsätta. Fler orosmoln ser ut att hopa sig vid horisonten. Regeringen har kommit med ett förslag att skapa högskolestiftelser vilket kan komma att betyda ännu osäkrare anställningsvillkor och minskat inflytande för universitetslärarna. För att säkra villkoren måste vi kunna arbeta långsiktigt och proaktivt inom utbildnings- och forskningspolitiken så att reformer är genomarbetade och bra för verksamheten. Det räcker inte att en reform gör att det blir enklare att ingå i internationella forskningssamarbeten när man inte vet vilka övriga konsekvenser den kan få vad gäller anställningsvillkor, karriärvägar, akademisk frihet och rättssäkerhet för lärare och studenter. Listan kan göras längre men det viktigaste budskapet idag är att alla vi som är medlemmar i SULF förstår kraften i ett starkt fackligt yrkesförbund och värdet för våra kollegor att vara medlemmar. Vi måste redan idag vända oss till en arbetskamrat med frågan: – Du är väl medlem i SULF? MATS ERICSON Ordförande för SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023