Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förlängd remisstid för högskolestiftelser

Regeringen har gått med på att förlänga remisstiden för sitt förslag om högskolestiftelser. Senast 15 november vill nu utbildningsdepartementet ha svar från lärosäten och andra remissinstanser.

14 december, 2013
Universitetsläraren

Regeringen förväntar sig inte heller att det enskilda lärosätet tar ställning till egen eventuell ombildning. Som Universitetsläraren skrev i nummer 12/2013 krävde SULF, Sveriges förenade studentkårer, SFS, och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, utsträckt remisstid på den departementsskrivelse som utbildningsdepartementet presenterade i juni. Enligt denna skulle lärosäten och andra ta ställning till förslaget senast den 10 oktober. En enig sektor bedömde dock att förslaget var så pass komplicerat att förlängd remisstid, till 19 december, var nödvändig (undantaget Högskolan i Borås som föreslog 25 oktober). Kompromissen blir alltså 15 november. Från departementet och Jan Björklund har från början framhållits att ombildning till denna nya stiftelseform inte skulle innebära så stor förändring, något som sektorn inte håller med om. Avsikten med förslaget är, enligt departementsskrivelsen, bland annat att öka lärosätenas ”ekonomiska handlingsfrihet” för att möjliggöra deltagandet i ”en snabbt hårdnande internationell konkurrens och att underlätta internationella samarbeten. I begäran om ny remisstid skrev SUHF att förslaget ”innebär många, bland annat juridiska och arbetsrättsliga aspekter som kräver tid att analysera och ta ställning till.” Från departementet delar man inte uppfattningen att det skulle vara alltför tidsödande att ta ställning till departementsskrivelsen. Statssekreterare Peter Honeth säger att det inte är meningen att det enskilda lärosätet i sitt remissvar ska anmäla intresse gällande om universitetet eller högskolan själv vill ombildas till högskolestiftelse, utan att avsikten snarare är att få in sektorns synpunkter på den föreslagna konstruktionen i allmänhet. I en tidig kommentar sade SULF:s ordförande Mats Ericson bland annat att han ser det som möjligt att uppnå den eftersträvade flexibiliteten med betydligt mindre omvälvande medel, exempelvis genom att riksdagen bemyndigar regeringen att fatta de beslut (om internationella samarbeten) som kräver riksdagsbeslut. MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023