Fler sjuksköterskor ska utbildas i Stockholm

Det finns en väldokumenterad brist på hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholmsregionen. Regeringen föreslår därför i den kommande budgeten en satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningarna i Stockholmsregionen, framför allt sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar.
Satsningen påbörjas 2015 och motsvarar på några års sikt 240 nybörjarplatser per år till en årlig kostnad av 102 miljoner kronor inklusive studiemedel. Utbyggnaden kommer att ske successivt under tre år på Karolinska institutet, Sophiahemmet Högskola, Röda Korsets Högskola och Ersta Sköndal högskola.
Sedan tidigare pågår en satsning som fullt utbyggd 2018 innebär 41 miljoner kronor per år inklusive studiemedel, motsvarande 100 nybörjarplatser per år, för sjuksköterskeutbildningarna i Stockholmsregionen.
Regeringen har även fattat beslut om att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Regeringen följer därmed Universitetskanslersämbetets utlåtande som slår fast att högskolan väl uppfyller kvalitetskraven för att få ge utbildningen. Rätten att utfärda examen vid Sophiahemmet Högskola gäller från och med regeringens beslut.

Lärosäte 2015 2016 2017 (och framåt)
Karolinska institutet 80 110 150
Sophiahemmet Högskola 30 30 30
Röda Korsets Högskola 30 30 30
Ersta Sköndal högskola 30 30 30
Summa nybörjarplatser 170 200 240


Kategorier: Arkiv