Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fler sjuksköterskor ska utbildas i Stockholm

14 december, 2013
Universitetsläraren

Det finns en väldokumenterad brist på hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholmsregionen. Regeringen föreslår därför i den kommande budgeten en satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningarna i Stockholmsregionen, framför allt sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar.
Satsningen påbörjas 2015 och motsvarar på några års sikt 240 nybörjarplatser per år till en årlig kostnad av 102 miljoner kronor inklusive studiemedel. Utbyggnaden kommer att ske successivt under tre år på Karolinska institutet, Sophiahemmet Högskola, Röda Korsets Högskola och Ersta Sköndal högskola.
Sedan tidigare pågår en satsning som fullt utbyggd 2018 innebär 41 miljoner kronor per år inklusive studiemedel, motsvarande 100 nybörjarplatser per år, för sjuksköterskeutbildningarna i Stockholmsregionen.
Regeringen har även fattat beslut om att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Regeringen följer därmed Universitetskanslersämbetets utlåtande som slår fast att högskolan väl uppfyller kvalitetskraven för att få ge utbildningen. Rätten att utfärda examen vid Sophiahemmet Högskola gäller från och med regeringens beslut.

Lärosäte 2015 2016 2017 (och framåt)
Karolinska institutet 80 110 150
Sophiahemmet Högskola 30 30 30
Röda Korsets Högskola 30 30 30
Ersta Sköndal högskola 30 30 30
Summa nybörjarplatser 170 200 240

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023