Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Barnbarnens århundrade – en ny framtidsbeskrivning

Strömstad Akademi startar nu projektet Barnbarnens århundrade. – Det gäller att vi äldre känner ett ansvar för världen, inte bara så länge vi lever utan också för så länge våra barnbarn lever och för den värld de kommer att lämna efter sig, säger projektansvarig Lars Broman.

14 december, 2013
Universitetsläraren

Det finns tre anledningar till att Strömstad akademi drar igång projektet.
– För det första har vi konstaterat att flertalet av oss har barnbarn eller har vänner som har barnbarn som är födda i början av det här seklet. Många av dem lär leva hela seklet till 2100. Det är det verkliga barnbarnens århundrade, sett ur vårt perspektiv, säger Lars Broman, rektor för Strömstad akademi och professor emeritus i fysik vid Högskolan Dalarna.
Strömstad akademi startade för fem år sedan. Grundtanken var att utgöra en akademisk plattform för emeriti men också yrkesaktiva är välkomna.
Strömstad akademi består idag av 65 ledamöter av vilka 55 är professorer. Medelåldern är 68 år; den äldsta är 82 år och den yngsta 42 år.
Den andra anledningen till projektet Barnbarnens århundrade är inspirationen från andra framtidsbeskrivningar.
– En av de mest intressanta framtidsbeskrivningarna har gjorts av norrmannen Jörgen Randers, bosatt i USA sedan 40 år, säger Lars Broman.
1972 var Randers medförfattare till boken Tillväxtens gränser, som var en rapport till Romklubben. 40 år senare, 2012, försökte han utforska utvecklingen de senaste decennierna och beskriva hur världen kommer att utvecklas 40 år framåt, till 2052. Så heter också boken; 2052.
– Randers kommer fram till att under den perioden väntar inga katastrofer, men därefter ser det väldigt dystert ut för resten av seklet.
Den tredje anledningen till projektet är att Strömstad akademi funnit att framtidsstudierna är ämnesmässigt begränsade.
– Vi har upptäckt att framtidsforskningen nästan uteslutande behandlar ämnen inom ekonomi, demokrati, miljö och energi. Men inom Strömstad akademi kan vi täcka in många fler områden, vi har specialister inom ett stort antal områden, som medicinare, språkvetare, humanister, samhällsvetare och pedagoger.
De av Strömstads akademis medlemmar som är intresserade av att vara med i projektet förväntas var och en komma med två framtidsbeskrivningar där man beskriver tiden fram till nästa sekelskifte.
Den första beskrivningen är vad man tror kommer att ske. Den andra beskrivningen är vad man hoppas kunna ske.
– Förhoppningen bygger på att tillräckligt mycket kunskap sprids så att människor i alla länder kan förmå sina politiker att fatta beslut som är obekväma på kort sikt, men nödvändiga på lång sikt.

Under projektets gång kommer Strömstad akademi att ha träffar för de ledamöter som håller på att skriva där de kan stöta och blöta sina tankar med varandra.
Planen är att akademin i slutet av 2014 ska hålla en stor konferens om Barnbarnens århundrade där ledamöterna berättar om alla förutsägelser man kommit fram till.
– Fram till dess ska vi sprida information om projektet utanför våra led. Dels ska människor få veta att projektet pågår, dels är det förhoppningsvis några utanför Strömstad akademi som vill medverka.
Lars Broman är projektansvarig och håller på att bygga upp en projektgrupp.
Efter konferensen är planerna att uppsatserna ska publiceras, antingen i en tryckt bok eller online, eller både och.
Lars Bromans förhoppning är att Barnbarnens århundrade kommer att påverka utvecklingen.
– Projektet tar inte slut i och med konferensen och publiceringen av en skrift. Det blir avstamp för ett fortsatt arbete. Vi ska internationalisera det vi kommer fram till, exakt hur har vi inte diskuterat ännu, men grundtanken är att vi ska börja skriva på svenska.

En anledning till att starta projektet Barnbarnens århundrade är som nämnts att Strömstad akademi har en mycket stor bredd bland sina ledamöter.
Lars Broman ger exempel på områden man kan ta upp.
– Vad händer med den medicinska utvecklingen? Det kommer ofta larmrapporter om resistenta bakterier och virusepidemier. Kommer vi att klara oss från en ny digerdöd eller spanska sjukan? Vi har exempelvis bland oss en virolog och en mikrobiolog som kanske kan ge svar på de frågorna.
En annan spännande fråga är vad som kommer att hända med den religiösa utvecklingen.
– Kommer politik och vetenskap att fortsätta bygga på sekulära värderingar eller kan olika religiösa uppfattningar ta över?
En tredje fråga som någon av pedagogerna i akademin kan tackla är skolans utveckling i Sverige och världen.
– Kommer alla världens barn att få lära sig läsa? Kommer det att finnas kvalificerad utbildning på universitetsnivå i hela världen? Ska man vara pessimistisk eller optimistisk?
Lars Broman avslutar med att formulera en grundinställning för projektet Barnbarnens århundrade.
– Det gäller att vi äldre känner ett ansvar för världen, inte bara så länge vi lever utan också för så länge våra barnbarn lever och för den värld de kommer att lämna efter sig.

PER-OLOF ELIASSON

Fotnot: Den som vill få kontakt med Lars Broman kan mejla lars.broman@stromstadakademi.se eller besöka hemsidan www. stromstadakademi.se.
Nya akademiledamöter välkomnas.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023