Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Studenter efterlyser relevanta sommarkurser

Umeå universitet planerar att återigen öka utbudet av sommarkurser. Detta efter att, i likhet med många andra lärosäten, ha genomfört en rejäl nedskärning av sommarkursutbudet. Skälen var dålig genomströmning och en kvalitet som lärosätet beskriver som ”mindre bra”.

1 december, 2013
Universitetsläraren

– Om två–tre år vill vi kunna erbjuda högkvalitativa sommarkurser, bland annat som ett sätt att bredda en ibland väldigt smal programutbildning, säger prorektor Anders Fällström.
Det som är tänkt att hända i Umeå kan sägas vara ett exempel på ett trendbrott som efterlyses av Saco Studentråd.
I rapporten "Fler i studier, fler i arbete" som presenterades i juni beskriver man hur lärosätenas utbud av sommarkurser minskat, samtidigt som studenternas efterfrågan har ökat.
Rapporten, sammanställd av Axel Cronert och Johannes Danielsson, framhåller de negativa effekterna av att 250 000 studenter varje sommar "sätter studierna på paus".

De som får fullt studiemedel, enligt rapporten lågt räknat 140 000, måste därför försörja sig på annat sätt. Särskilt utsatta är studenter som har barn och studenter som inte kan räkna med försörjningshjälp från föräldrarna.
Att också studenter som inte vill måste göra sommaruppehåll jämför Saco Studentråd med en årlig "lockout", något som skulle vara uppseendeväckande om det gällde arbetsmarknaden.
Förutom att studenternas försörjning äventyras, hämmas genomströmningen, och inflödet av studenter på arbetsmarknaden sommartid tränger undan unga arbetssökande utan utbildning.
– Det drabbar därför inte bara studenterna, utan hela samhället påverkas, säger Johannes Danielsson.
Saco Studentråd hänvisar i rapporten till flera utredningar och instanser som framhåller vikten av ökad genomströmningstakt, något som dock sällan kopplas samman med diskussion om långa sommaruppehåll i studierna.

Sommarkurser har varit ifrågasatta, inte minst i externa debatter där de nedlåtande kallats "hobbykurser".
Bland annat därför väljer Saco Studentråd att tala om "relevanta" sommarkurser och skärpta krav på studieresultat. Förutom en utökning av studiemedel vill man också se extra resurser till lärosätena, motsvarande femton procent av lärosätenas totala intäkt för en helårsstudent.
Johannes Danielsson ser det minskade kursutbudet som en konsekvens av krympande resurser för universitet och högskolor.
– Det ligger nära till hands att det första lärosätena drar ned på är sommarkurserna.
Och sommarkursutbudet handlar självfallet, likt de flesta frågor i sektorn, om resurser och om kvalitet samt om universitetslärarnas villkor.
– Vi är medvetna om att universitetslärare ibland har en ohållbar arbetssituation. Men det blir fel om det skulle användas som ett argument mot utökade möjligheter att studera på sommaren, säger Johannes Danielsson.
Kursutbudet är givetvis en fråga för det enskilda lärosätet och förslagen från Saco Studentråd bygger på frivillighet samt att anslagen höjs permanent.
Man skriver också att "de initiala organisatoriska utmaningarna inte ska underskattas" och understryker att lärarnas möjlighet till forskning och rimlig arbetsbelastning inte får äventyras.
Frivilligheten (för lärosäten och för studenter), kopplingen till ungdomsarbetslösheten och genomströmningstakten har inneburit att förslagen i Saco Studentråds rapport fått ett positivt eller åtminstone välvilligt mottagande.
På seminariet när rapporten presenterades problematiserade dock Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare, begreppet "relevanta", utifrån att relevans är svårdefinierat och att det är omöjligt att förutse arbetsmarknadens efterfrågan på lång sikt.
Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, tog upp kvalitetsbegrepp och forskningsanknuten utbildning, "när ska forskarna hinna forska?".
Karin Åmossa anknöt till detta genom att påtala att universitetslärarna inte har särskilt mycket tid och att semestertider ofta ägnas åt vetenskapliga arbeten och att delta i vetenskapliga konferenser.
– Men om det blir bra arbetsvillkor och lärarna får den ledighet de vill ha ser SULF positivt på att studenter som snabbare vill bli färdiga med sina studier ska kunna läsa på sommaren.

I Umeå finns det, enligt Anders Fällström, generellt en positiv syn på sommarkurserna.
– Det är naturligtvis en fråga om hur man organiserar och prioriterar, men när vi hade skurit ned på sommarkurserna blev det protester, bland annat från lärarna. Många ser vikten av att vi har ett levande campus hela året, sommaren är en ypperlig tid för den student som vill skynda på med sin utbildning.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023