Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Respekt för vetenskaplig kompetens saknas i dagens akademi

Debattartikel av Jan Weiland

1 december, 2013
Universitetsläraren

Jag läste just Git Claesson Pippings ledare ”Problemet med cheferna?” i Universitetsläraren nr 8/2013. Som gammal, numera pensionerad, akademisk ledare har jag ett speciellt perspektiv på frågan om akademiska chefer. Jag växte upp under det gamla professorssystemet och har sedan med oro bevittnat hur akademisk kompetens mer och mer fått stå tillbaka för social kompetens. Jag blev faktiskt positivt överraskad av att förbundsdirektören inte rekommenderar att man sätter in ledare från andra områden som ledare i akademin. Anledningen håller jag också med om: ”Det som skiljer chefskap inom akademin från annat chefskap är verksamhetens egenart. Vetenskap är en process som bygger på att varje person har rättigheten och tryggheten att säga nej, att inte köpa överhetens påbud om vad som är rätt”. Jag skulle även vilja lägga till att vetenskaplig forskning oftast är en långsiktig process där det ofta inte är meningsfullt att evaluera kortsiktiga resultat. Tyvärr har chefskapet, åtminstone inom stiftelsehögskolor, övergått i ett linjesystem liknande det i industrin och detta kan vara menligt för den akademiska miljön. Men jag är inte säker på att chefskapet är den enda viktiga variabeln. Jag tror att grundförutsättningen är en tillräckligt stor respekt för vetenskaplig kompetens. En viktig skillnad mellan akademi och industri är att en utvärdering av resultat inom akademin ofta kräver att man tillsätter externa, internationella, expertkommittéer. Vad som saknas i dagens akademi är den stora respekt för vetenskaplig kompetens som fanns tidigare. Detta är säkert huvudanledningen till att prestationsnivån har reducerats. Jan Weiland Professor emeritus Chalmers

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023