Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sommar, sol och kollektivavtal

av Lars-Åke Lööv

30 november, 2013
Universitetsläraren

Nu nalkas ljuva sommar och semestern inträffar snart för stora delar av SULF:s medlemmar. En tanke att ta med sig på semestern är vad kollektivavtal kan betyda. Semesterlagen stipulerar enigt 4§ att: ”En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår.” Redan i början av 1900-talet förstod parterna på arbetsmarknaden att man på något sätt behövde reglera under vilka förutsättningar arbetet i Sverige skulle organiseras. Fackföreningsrörelsen som växt fram under slutet av 1800-talet utmanade arbetsgivarnas omfattande makt över arbetsvillkoren. I decemberkompromissen 1906 mellan LO och SAF slogs fast rätten att organisera sig i fackföreningar och rätten att sluta kollektivavtal. 1928 antogs en lag som föreskrev fredsplikt under löpande kollektivavtalsperiod. Detta lade grunden till den svenska modellen som överlåter mycket till arbetsmarknadens parter. Detta har i stor utsträckning bidragit till möjligheten att skapa det välstånd vi idag har uppnått. Sedan 1976 regleras villkoren för kollektivavtal i Sverige i huvudsak av Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). Stora delar av arbetsvillkoren regleras genom kollektivavtal. Ett självklart exempel är de som reglerar lönerörelserna. Ett annat område är arbetstid, både för lärare och teknisk/administrativ personal, samt jour- och beredskapsavtal. Genom kollektivavtal regleras också områden som olika typer av ersättningar, bisysslor, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. Ett annat kollektivavtal som är mycket viktigt för de som blir uppsagda från arbetet vid arbetsbrist är Trygghetsavtalet som ger ett mycket bra skyddsnät med bland annat kvalificerad hjälp att hitta nytt arbete samt vissa inkomstgarantier. Under många år har fackföreningsrörelsen förbättrat villkoren genom att förhandla med arbetsgivaren och ibland avstått löneökningsutrymme för att få till stånd viktiga förbättringar på andra områden. Trots det idoga arbete som redan utförts finns det mycket kvar att göra. Arbetslivet förändras ständigt och detta ställer krav på oss att förnya avtalen. Nya områden dyker ständigt upp och behöver regleras med hjälp av kollektivavtal för att minska konflikterna och skapa goda förutsättningar för både myndigheter och anställda. Lika viktigt, om inte ännu viktigare, är att de avtal som reglerar arbetsvillkoren, vilket egentligen innebär din och min vardag, är väl kända och att de efterlevs. Alla håller nog med om att det är nödvändigt att få sin lön i rätt tid och i rätt valör för att arbetet ska flyta på utan större gnissel. Lika nödvändigt är det att avtal som regler andra aspekter av arbetet respekteras. Det är inte tillåtet att jobba hur många timmar som helst. Man ska ha ersättning för övertid och så vidare. Som anställda har man också skyldigheter som regleras via kollektivavtal. Det är ett ansvar för samtliga att respektera och följa ingångna avtal. Detta är framgångsfaktorn för den svenska modellen, att vi har lyckats skapa och respektera kollektivavtalen. Genom kollektivavtal har statligt anställda fler semesterdagar än lagen ger. Utnyttja dem väl och unna dig en välbehövlig vila! Trevlig sommar!

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023