Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Öppenhet, sanning och fokus

Debattsvar av Peter Lohmander

30 november, 2013
Universitetsläraren

Lektorn och studierektorn Fredrik Sandgren skriver i Universitetsläraren nr 9/2013 att han i sak helt håller med mig. Tack! Därefter övergår Sandgren till något slags ”privatmoralisk utvärdering” av mina formuleringar. Sandgren skriver: ”Denna typ av retorik kan man ibland tillåta sig i affekt i slutna sällskap.” Jag menar dock att det vore direkt omoraliskt att framföra motstridiga budskap i olika församlingar. Falskspel bör vi inte uppmuntra. Öppenhet, sanning och fokus på avgörande frågor bör vara ledstjärnor vid alla universitet. Vad är det då som Sandgren menar är ”ovärdigt en professionell akademiker”? Sandgren menar att ”Byråkraterna har fasta och höga löner samt bekväma kontor.” är ”en direkt skymf mot alla anställda inom administrationen som gör ett bra jobb”. Jag förstår inte logiken i Sandgrens påstående. Jag beskriver ett faktum. Jag skymfar inte någon administratör. Arbetsvillkor och inflytande för svenska universitetslärare har kraftigt försämrats i relation till arbetsvillkor och inflytande för byråkraterna. Sverige förlorar på detta. Detta är enligt min mening ett grovt systemfel som sänker kvaliteten och samtidigt ökar kostnaderna. Det finns idag svenska universitet, exempelvis SLU, som har fler administratörer än universitetslärare och där administrationens lokalkostnader ökas mycket snabbt samtidigt som omfattande personalnedskärningar i undervisningen planeras. Detta måste SULF göra allt för att stoppa. Om inte SULF driver denna fråga, vem gör det då? Peter Lohmander Professor och ledamot i SULF:s styrelse

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023