Ovärdigt utfall mot ”byråkrater”

Debattartikel av Fredrik Sandgren

I Universitetsläraren nr 8/2013 tar Peter Lohmander, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, upp en mycket viktig fråga, bristen på förtroende för universitetslärares kompetens att sköta sitt arbete utan omfattande detaljstyrning från ledningen. I sak håller jag helt med Lohmander. Tyvärr drar han undan mattan för sin argumentation genom att i slutet av texten göra ett allmänt hållet utfall mot ”byråkrater”. Jag tycker det är ovärdigt en professionell akademiker och inte minst en medlem i SULF-ledningen att argumentera på detta vis. Denna typ av retorik kan man ibland tillåta sig i affekt i slutna sällskap. Om vi däremot vill ha förståelse och förtroende för vår kompetens som akademiker, i vilken jag tycker att en sakligt hållen diskussion är grundläggande, duger det inte att skriva saker som ”Byråkraterna har fasta och höga löner samt bekväma kontor”. Det är en direkt skymf mot alla anställda inom administrationen som gör ett bra jobb. Min erfarenhet från min arbetsplats, Uppsala universitet, är att man genom en konstruktiv dialog med administratörer/”byråkrater”, anställda vid den egna institutionen, vid fakulteten, vid universitetsförvaltning samt till och med Universitetskanslersämbetet kan hitta bra lösningar på eventuella stridsfrågor. De övergripande motsättningar mellan högskolans kärnverksamhet och dess ledning som finns är inte triviala, men vi löser dem knappast genom slentrianmässiga utfall mot andra grupper. Fredrik Sandgren Lektor, studierektor, Ekonomisk-Historiska institutionen, Uppsala universitet


Kategorier: Arkiv