Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Den framtida kvaliteten i undervisningen

Ledare av Håkan Lindkvist, SULF:s förste vice ordförande

1 juli, 2013
Universitetsläraren

Det så kallade lärarundantaget gäller universitetslärares uppfinningar och finns reglerat i uppfinnarlagen. Lagen säger att arbetsgivaren inte kan åberopa någon rätt till universitetslärares uppfinningar, även om dessa gjorts inom ramen för anställningen. En lång praxis finns att även undervisningsmaterial omfattas av lärarundantaget. Denna praxis är en sedvänja och finns alltså inte reglerad i någon lag eller något avtal. Utgångspunkten är att upphovsrätten till ett verk alltid tillhör en fysisk upphovsman. Lärare kan inom ramen för sitt anställningsförhållande skapa immaterialrättsliga verk av olika slag – föreläsningsmaterial, föreläsningar, läromedel, artiklar och forskningsresultat. Eftersom en lärare har upphovsrätten till sina verk har läraren därmed också ensamrätt till sitt material. Flera lärosäten har nu infört en policy gällande nyttjanderätten till det undervisningsmaterial som lärarna framställer och ett antal lärosäten är på gång att göra det. SULF uppfattar detta som ett ensidigt försök att förändra gällande sedvana som är lång och entydig inom högskolesektorn. En övergång av nyttjanderätten kan bara ändras genom avtal. Det räcker alltså inte att säga att man genom anställningsförhållandet har fått denna rätt som arbetsgivare. Lärosätena stödjer sin policy på den så kallade tumregeln som säger att arbetsgivaren får nyttja sådant material som tillkommer inom ramen för anställningen. Observera att detta inte är en lag. En lärare har friheten att själv utforma sin undervisning och många väljer därför att producera till exempel presentationer. Men i en lärares anställning finns ingen skyldighet att utforma visst material till föreläsningar och det är därför inget tjänsteåliggande. Huvudregeln är att denna typ av material tillhör läraren. Det är därför viktigt att man fortsätter att försvara denna sedvana eftersom den kommer att ändras om man passivt följer arbetsgivarens nya förslag till policy. Arbetsgivarna hävdar att den nya policyn ska gälla undervisningsmaterial men steget är inte långt till att det även kommer att omfatta forskningsmaterial. Problem uppstår då till exempel med material som en lärare får tillgång till under sekretess från en extern intressent. För SULF handlar det ytterst om kvalitet. För att undervisningen ska ha förutsättningar att hålla högsta kvalitet måste den enskilda läraren vara den som bestämmer över materialet och dess användning. Utan denna princip finns inte möjlighet för lärarna att säkerställa att studenterna i undervisningen ges tillgång till de senaste rönen inom det aktuella vetenskapsområdet och inte erbjuds inspelade föreläsningar som är inaktuella, presentationer, OH-bilder, kompendier och liknande som ändrats och bearbetats utan att läraren godkänt och kvalitetssäkrat det. Det är viktigt att alla fortsätter hävda sedvanan att lärarundantaget även gäller undervisningsmaterial, och att en arbetsgivare bara kan få nyttjanderätten till detta genom överlåtelse. Bara så kan kvaliteten garanteras. HÅKAN LINDKVIST 1:e vice ordförande för SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023