Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Teach for Sweden startar i Karlstad och Halmstad

Karlstad universitet och Högskolan i Halmstad blir de lärosäten som kommer att ge lärarutbildning till de 30 studenter som ska rekryteras via Teach for Sweden. Särskild förordning från utbildningsdepartementet saknas dock, trots att utbildningen måste läggas upp på annat sätt än den ordinarie.

31 maj, 2013
Universitetsläraren

Vi har ingen anledning att överpröva ett koncept som regeringen har beslutat om och avsatt 3 miljoner till. Men det hade varit önskvärt om utbildningsdepartementet hade varit tydligare kring Teach for Sweden och formulerat en särskild förordning.
Det säger Kenneth Nordgren, dekan vid Lärarutbildningen vid Karlstad universitet som tillsammans med Högskolan i Halmstad ska införa Teach for Sweden-konceptet som Universitetsläraren tidigare skrivit om (nr 6/2013).
De främsta skälen till att Karlstad universitet väljer Teach for Swedenmodellen är, enligt Kenneth Nordgren, dels medvetenheten om den nationella bristen på lärare i vissa ämnen, främst matematik, teknik och naturorienterade ämnen, dels att man vill utveckla den egna lärarutbildningen.
– Jag känner mig trygg med att modellen är värd att testa på försök, som det är nu utbildar lärarutbildnings-Sverige ett försvinnande litet antal lärare inom naturvetenskap och matematik. Vi behöver pröva olika vägar för att möta behovet av behöriga lärare.
Försöksverksamheten som alltså blir ett samarbete mellan Karlstad universitet och Högskolan i Halmstad kommer att starta vårterminen 2014. Nu i sommar ska Teach for Sweden rekrytera bland de studenter som anmält intresse och dessa får en ledarskapsutbildning i Teach for Swedens regi för att därefter antas till lärarutbildningen. Validering och antagning görs av ansvarigt lärosäte.

Med tanke på det välkända problemet med bristande intresse för nämnda ämneslärarutbildningar kan man utgå ifrån att de blir antagna, men Kenneth Nordgren understryker att genomgången ledarskapsutbildning i regi av Teach for Sweden inte är någon garanti för antagning.
De coacher som Teach for Sweden tillhandahåller för "sina" studenter har inte heller något med själva lärarutbildningen att göra, i klassrummen gäller som brukligt inom VFU, verksamhetsförlagd utbildning, att studenterna handleds av lokala lärarutbildare.
Studenterna ska, enligt den modell som prövas på försök, arbeta i skolor (årskurs 7-9) i Stockholm och Göteborg, att använda Teach for Swedens metod är tänkt att bidra till rekryteringen av lärare till storstadsområden som brukar benämnas som "utsatta". Enligt de bedömningar som Karlstad universitet och Högskolan i Halmstad gjort kan den nya modellen ses som en variant av KPU:n (den kompletterande pedagogiska utbildningen som man kan läsa om man har erforderlig ämnesbehörighet).
Bland KPU-studenterna är det inte ovanligt att man arbetar parallellt med sin utbildning och därmed har betalt under utbildningstiden. Teach-for-Swedenstudenterna kommer också att få betalt, via kommunerna som är huvudmän för skolorna.
Kombinationen utbildning och arbete ser Kenneth Nordgren som potentiellt problematisk.
– Att befinna sig i undervisningsvardagen kan ge fördjupade aspekter på utbildningen, men Teach for Swedenstudenterna har, till skillnad från andra KPU-studenter antagligen inte tidigare jobbat som lärare. De måste därför befästa sin roll som lärarstudenter, samtidigt som de ute i skolorna ska förstå sin lärarroll.

Karlstad universitet vill alltså bidra till vad alla uppfattar som angeläget, att tillgodose behovet av ämneslärare, men Kenneth Nordgren säger att det, ur lärosätets perspektiv möjligen "kostar mer än det smakar".
– Det är lite kontroversiellt och det är krångligt att sy ihop, vi är trots allt tvungna att lägga upp utbildningen på annat sätt än den ordinarie.
Att utbildningsdepartementet inte ville utfärda en särskild förordning skulle kunna tolkas som ett sätt att undvika en diskrimineringsdiskussion, då Teach for Sweden-studenterna får andra villkor än andra lärarstudenter.
Kenneth Nordgren vill definitivt inte spekulera i tänkbara förklaringar.
– Vi ute på lärosätena är vana vid att få och ta oss an ständigt nya uppdrag, som forskarskolor och VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare), alltid med korta ledtider.
Hur och av vilken instans försöksverksamheten ska utvärderas är ännu inte klart, men Kenneth Nordgren ser det som naturligt att det sker efter 2016, då de första Teach for Swedenstudenterna ska vara färdiga med sin utbildning. Det är också till och med 2016 som utbildningsdepartementet har anslagit medel.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023