Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SUHF och Vetenskapsrådet vill underlätta mobilitet

Hur främjas forskares mobilitet? Är mobilitet avgörande för framgångsrik forskning? SUHF och Vetenskapsrådet har formulerat en gemensam vision med förslag på hur mobiliteten kan öka.

1 maj, 2013
Universitetsläraren

Vetenskapsrådet och SUHF arrangerade nyligen en workshop om forskarmobilitet, företrädesvis internationell sådan, där också SULF deltog. SULF:s ordförande Mats Ericson vill betona att mobilitet är ett ofullständigt definierat begrepp, som används på olika sätt beroende på i vilket sammanhang man diskuterar rörlighet av idéer och forskare. – Innan vi börjar skruva på systemet och ändra väsentliga komponenter i akt och mening att öka mobiliteten bland forskare så är det viktigt att ha ett bra sakunderlag, säger Mats Ericson, och fortsätter: – Idag saknas i stor utsträckning forskning på området kring vad som är mobilitetsfrämjande och på vilket sätt mobilitet också skulle vara kvalitetsfrämjande och vad som kan få unga forskare att vilja röra på sig mera. När det gäller seniora forskare påpekar han att professorernas anställningsvillkor och särskilda anställningsskydd försämrades 1999, då också rätten till sabbatsterminer togs bort. – Införande av en ömsesidig närmast obligatorisk sabbatstermin vart femte år, för professorer och gärna också lektorer, skulle sannolikt öka mobiliteten. – För de yngre forskarna verkar de osäkra anställningsformer de ofta erbjuds efter examen fungera hämmande, även om det inom vissa vetenskapsområden i praktiken är obligatoriskt att ta en postdoktorsperiod vid ett lärosäte utomlands, för att sedan komma ifråga för meriteringstjänst eller lektorstjänst. SUHF och Vetenskapsrådet har efter den gemensamma workshopen formulerat en vision, bland annat att ”lärosätena ska se mobilitet som ett instrument för ökad kreativitet samt ha tydliga mål och strategier för mobilitet, i alla karriärfaser och inom samtliga ämnesområden”. Enligt visionen ska lärosätena också ha ”transparenta karriärsystem med öppna breda utlysningar vid rekrytering och en plan för hur man ska rekrytera globalt”. SUHF och Vetenskapsrådet föreslår också nya stödformer för att underlätta mobilitet; bland annat finansiering av sabbaticals, (sabbatsterminer) internationella forskarskolor och gästprofessurer.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023