SLU flyttar utbildningar

STYRELSEN FÖR Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, beslutade i februari att utbildningsprogrammen Djursjukskötare, Etologi och djurskydd och Tilläggsutbildning för utländska veterinärer ska flytta från Skara till Uppsala läsåret 2014/2015. – Efter noggranna överväganden har styrelsen gjort bedömningen att SLU kommer att kunna erbjuda studenterna högre kvalitet i utbildningarna genom en omlokalisering till Uppsala. Samtidigt är Västra Götaland en betydelsefull region för de gröna näringarna, där många framgångsrika samarbeten mellan SLU och olika aktörer har vuxit fram, säger styrelsens ordförande Ingrid Petersson. Vid SLU i Skara finns cirka 120 anställda, varav 30–40 kan komma att beröras av beslutet, som dock inte innebär att SLU helt lämnar regionen. I Skara bedrivs även forskning och exempelvis fältförsök, som kommer att finnas kvar, enligt ett pressmeddelande från SLU.


Kategorier: Arkiv