Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hon fick gå till domstol för att få personnummer

När Judith Sitters började sin postdok i Sverige fick hon inget personnummer av Skatteverket eftersom hon saknade sjukförsäkring. Och någon sjukförsäkring från Försäkringskassan kunde hon inte få eftersom hon saknade personnummer. – Det var ett Moment 22 jag inte kunde komma ur, säger hon. Först när hon med SULF:s hjälp överklagat till domstol fick hon sitt personnummer.

1 maj, 2013
Universitetsläraren

Judith Sitters är från Nederländerna och gick sin grundutbildning på Wageningenuniversitet i hemlandet för att sedan disputera vid Swiss Federal Institute (ETH) i Zürich. I sin avhandling studerade hon samspelet mellan betande djur och vegetation på en savann i Tanzania.
Nu har hon bytt klimat och under sin postdok vid Umeå universitet studerar hon hur renar påverkar ekosystemet i de svenska fjällen.
Hon finansierar sin postdok genom ett stipendium från Kempestiftelserna. Stipendiefinansieringen är orsaken till att hon fick problem när hon kom till Sverige i november 2012.
– Jag har alltså inte ett anställningskontrakt från universitetet, jag har bara ett papper där det står att jag ska vara här i två år och att jag får pengar från Kempestiftelserna. Problemet är att jag inte betalar skatt, eftersom stipendiet är skattefritt, säger Judith Sitters.
När hon kommit till Sverige gick hon till Skatteverket för att bli folkbokförd och få ett personnummer.
– Men tjänstemännen på Skatteverket ville inte ge mig ett personnummer eftersom de sa att jag inte hade någon heltäckande sjukförsäkring.
Men enligt Försäkringskassan kunde hon inte få någon svensk sjukförsäkring. Två gånger skickade de tillbaka hennes ansökan och meddelade att de inte kunde behandla den eftersom hon saknade personnummer.
– Eftersom jag inte hade något personnummer här i Sverige ville de inte ge mig en sjukförsäkring och eftersom jag inte hade någon sjukförsäkring ville de inte ge mig något personnummer. Det var en cirkel som jag inte kunde komma ur, säger Judith Sitters.
Hon berättar att kontakterna med myndigheterna var komplicerade, inte minst för att den ene tjänstemannen inte verkade veta vad den andre gjorde och att hon fick olika besked varför hon inte kunde få ett personnummer.
– Kommunikationen var svår och de förklarade inte för mig på något bra sätt. Halva tiden förstod jag inte vad som var problemet. Breven jag fick från Skatteverket var på svenska, bland annat fick jag ett brev på fem sidor.
Hon fick låta översätta breven.
– Det femsidiga brevet sa att orsaken till att jag inte kunde få ett svenskt personnummer var att jag inte hade en bra sjukförsäkring. Så jag skaffade en privat sjukvårdsförsäkring som jag betalade själv, men den godkände inte Skatteverket. Det är väldigt svårt för en person som inte är expert att förstå vad jag förväntades göra.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023