Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Breddad rekrytering står lågt på agendan

Nätverket Include verkar för breddad rekrytering till högskolan och inkludering av nya grupper studenter på lärosätena. – Vi vill att de här frågorna ska fortsätta diskuteras trots att de inte är överst på den politiska agendan, säger Patricia Staaf, ordförande för Include.

1 maj, 2013
Universitetsläraren
Patricia Staaf, ordförande för nätverket Include.

Include är ett nätverk där svenska lärosäten kan vara medlemmar. Nätverkets ordförande Patricia Staaf är prefekt för institutionen för språkstudier vid Malmö högskola. Institutionen har också ett rektorsuppdrag att arbeta högskoleövergripande med frågor kring breddad rekrytering och inkludering.
Include har en förhistoria.
– Efter propositionen Den öppna högskolan 2001 bildades rekryteringsdelegationen. Den dåvarande utbildningsministern Thomas Östros ville ha en högskola för alla, berättar Patricia Staaf.
Rekryteringsdelegationens uppdrag gick över till NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
– Innan NSHU lades ned av den nya regeringen 2006 beviljades en ansökan från Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet att bilda ett nätverk för fortsatt arbete med de här frågorna. Och det nätverket har sedan blivit Include.
Man har sneglat på Storbritannien där det finns ett nätverk som bildat modell.
– Vi vill i nätverket att de här frågorna ska fortsätta diskuteras trots att de inte är överst på den politiska agendan just nu, säger Patricia Staaf.
Men hon påpekar att högskolorna fortfarande har ett uppdrag att arbeta för en breddad rekrytering och att det nya Universitets- och högskolerådet har det bland sina ansvarsområden.
Patricia Staaf menar att den nuvarande regeringen har genomfört ett antal reformer som motverkar breddad rekrytering.
– Neddragningen av antalet studieplatser vid högskolan får ju en sådan effekt även om det inte är avsikten. Utvecklingen av den nya gymnasieskolan där alla program inte är högskoleförberedande och förändringar i antagningssystemet motverkar också en bred rekrytering, säger hon.
Nätverket Include är en arena för möten och diskussion, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Man har medlemsträffar två gånger per år och en konferens öppen för alla med cirka 1,5 års mellanrum.
– Ungefär hälften av lärosätena är med – de stora lärosätena men också en del nya lärosäten. När det är ekonomiskt svåra tider drar sig en del lärosäten ur för att spara pengar, andra är däremot på väg in och vi välkomnar självklart nya medlemmar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023