Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tveksamt med anonyma ansökningar

Debattsvar till Dahlberg och Westholm (nr 1-13) av Mille Millnert

1 april, 2013
Universitetsläraren

I UNIVERSITETSLÄRAREN 1/2013 argumenterar Lena Dahlberg och Erik Westholm för anonym bedömning av ansökningar om forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Som grund för sin argumentation använder de siffror från Vetenskapsrådets bidragsbeslut inom humaniora och samhällsvetenskap 2012 som tyder på gynnande av manliga sökande. Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att verka för jämställdhet i forskningen. Vi anser också att jämställhet är ett viktigt kvalitetskriterium för forskning inom alla vetenskapsområden. Därför ser vi mycket positivt på att dessa frågor lyfts och debatteras. De siffror som används av skribenterna rör dock enbart utlysningen ”Projektbidrag komparativ forskning”. Denna utlysning utgör endast en liten del av Vetenskapsrådets totala utlysning av projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap – av 169 ansökningar beviljades 14 bidrag – och kan inte användas för att illustrera jämställdhetsförhållandet för hela bidragsbeslutet. Vi hade naturligtvis helst sett att könsfördelningen hade varit jämnare även inom denna mindre utlysning. Om man tittar på 2012 års totala bidragsbeslut inom humaniora och samhällsvetenskap, var beviljandegraden 10,2 procent för kvinnor och 11,2 procent för män, siffror som ligger mycket nära det förväntade utfallet med hänsyn tagen till de sökandes forskningserfarenhet (antal år efter doktorsexamen). Det beviljade medelbidraget var för kvinnor 1 020 000 kronor och för män 1 092 000 kronor. Vetenskapsrådet kommer att fortsätta sitt arbete för jämställdhet i forskningen, men vi är tveksamma till om ett anonymiserat ansökningsförfarande är rätt väg. Det fåtal tester som gjorts visar nämligen att utfallet inte blir mer jämställt. Dahlberg och Westholm pekar i sitt andra exempel på att de fem största av de sju fakulteterna inom medicinområdet kammade hem majoriteten av bidragen inom medicin och hälsa. Att det förhåller sig på det sättet har en enkel förklaring: de flesta forskarna inom området befinner sig just inom dessa fakulteter. Vår policy är självklart att inget lärosäte ska ha fördel i Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar om forskningsmedel. Sammansättningen av våra beredningsgrupper sker med stor geografisk representativitet inom Sverige och drygt 30 procent av ledamöterna är från utlandet. Vetenskapsrådets uppdrag är att finansiera forskning av högsta vetenskap- liga kvalitet. Geografisk placering vägs inte in i dessa beslut. MILLE MILLNERT GENERALDIREKTÖR, VETENSKAPSRÅDET

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023