Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tentafusk låg inte bakom stängning av distanskurser

Distanskurserna i geologi stängdes, efter att söktrycket varit explosionsartat, inte på grund av fusk. Institutionen ville istället prioritera kurser på högre nivå. Det säger Anders Karlhede, vicerektor vid Stockholms universitet.

1 april, 2013
Universitetsläraren

Det var i mitten av februari som bland annat Sveriges Radio uppmärksammade fusk på orienteringskurser i geologi, där studenter kunde komma åt tentorna och de rätta svaren på nätet. Men beslutet om stängning togs, enligt Anders Karlhede, innan institutionen uppmärksammades på att det förekommit tentafusk.
Omfattningen av fusket är inte klarlagd, men Anders Karlhede vill betona att det inte varit så enkelt att fuska som det har framställts i viss medierapportering.
– Examinationen bestod exempelvis inte enbart av rena kunskapsfrågor, utan innehöll också bland annat essämoment.
Det avslöjade fusket har, enligt Anders Karlhede, väckt "oerhört starka reaktioner" inom geologiska institutionen.
– Våra lärare är mycket engagerade i undervisningens kvalitet och Högskoleverkets utvärdering har också gett goda betyg åt våra utbildningar i geologi.

Anders Karlhede påpekar att det alltid finns en risk för fusk och att den risken inte bör vara större när det gäller distansutbildning.
–De allra flesta distansutbildningar som Stockholms universitet ger har, åtminstone inom naturvetenskap, också salskrivningar, på plats.
När det gäller orienteringskurser (7,5 poäng) kan det utan tvivel finnas krassa skäl för studenter att registrera sig och därmed bli berättigade till studiemedel. Att man helt själv kunde registrera sig via nätet till kurserna i geologi bidrog sannolikt till det exploderande söktrycket under 2012.
— Så snabbt ska kurser inte kunna växa, samtidigt är geologi ett viktigt ämne vars orienteringskurser också ska kunna attrahera breda grupper, de som läser i bildningssyfte.
Precis som studenter som registrerar sig främst för att få studiemedel kan självfallet också lärosätet ha krassa intressen av ökat söktryck.
– Så är ju förutsättningarna, att vi tjänar pengar på många studenter, men samtidigt innebär takbeloppen en gräns för hur många studenter vi får ersättning för, säger Anders Karlhede.
– I fallet med geologi valde vi att stänga orienteringskurser för att få utrymme för, mindre lönsamma, kurser på högre nivå.
Stockholms universitet ska se över registreringsrutiner, och gällande nätsäkerhet på distanskurser handlar det om att "lyfta fram goda exempel". Grundsynen är att kraven på examination på distanskurser inte ska skilja sig från "vanlig" undervisning.

Marita Hilliges är rektor vid Högskolan Dalarna där man har tio års erfarenhet av att bedriva nätutbildning, det begrepp högskolan föredrar att använda istället för "distansutbildning".
– Fusk kan förekomma helt oberoende av teknik, men den nya tekniken innebär ökad tillgång till information och tentamenssäkerheten är förstås viktig när det gäller nätbaserad undervisning, säger Marita Hilliges.
Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har nyligen anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som arbetar systematiskt med kvalitet på nätbaserat lärande. Marita Hilliges, som betonar att hon inte specifikt vill kommentera det som hänt vid geologiska institutionen vid Stockholms universitet, känner inte till om det tidigare har förekommit liknande fusk vid nätutbildning/distanskurser vid svenska lärosäten.
– Lärosätena måste alltid vara kloka när examinationen konstrueras och när det gäller hur studenten legitimerar sig.
Hon varnar också för "moralpanik" kring fuskdiskussioner.
– I det stora hela förekommer väldigt lite fusk, min erfarenhet är också att de som fuskar inte cyniskt utnyttjar systemet utan oftare är desperata, panikslagna studenter som hamnat i en svår livssituation.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023