Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Mittuniversitetet lägger ned campus Härnösand

Styrelsen för Mittuniversitetet har beslutat att all verksamhet på campus Härnösand ska flyttas till Sundsvall. – Det här är en lika stor katastrof för Härnösand som ort som exempelvis när de lade ner varven i Göteborg, säger Anders Nyström, Saco-S i Härnösand.

1 april, 2013
Universitetsläraren

– Jag är inte bitter men jag är förvånad över att man över huvud taget tog upp det här på agendan och att man inte stärkte Härnösand istället. Sedan har det naturligtvis betydelse vad regeringen säger, små regionala utbildningar är inte deras skötebarn, säger vice ordförande i Saco-S vid Mittuniversitetet, Anders Nyström.
Frågan om framtiden för Campus Härnösand har utretts sedan i maj 2012 och nedläggningsbeslutet togs av en oenig styrelse den 18 februari. Fyra styrelseledamöter reserverade sig; två lärarrepresentanter, en studentrepresentant och styrelsens vice ordförande Bo Sundqvist, före detta rektor för Uppsala universitet.
Frågan har utvecklat sig till en infekterad strid i Härnösand vilket avspeglar sig i rubrikerna på den lokala nyhetssajten Allehanda.se. Här är ett litet urval:

• 3 100 namnunderskrifter överlämnas
• Landshövdingen: hårt slag för Härnösand
• 2500 protesterade mot nedläggningsförslaget
• Göran Persson sågar nedläggningen
• Fälldin rasar mot Miun-förslaget
• Hela Härnösand jobbar för Miun
• "Trodde inte att det skulle sluta så här illa"

Kommunalrådet Fred Nilsson (S) vägrade efter beslutet att vid intervjun i SVT Mittnytt stå bredvid rektor Anders Söderholm.
– Jag tycker det här är så exempellöst dåligt att jag inte har någon anledning att antyda någon sorts vänskap eller förståelse för detta, sa han.
På kommunens hemsida flaggar kommunalrådet för fortsatt strid.
– Frågan är inte över med detta. Jag kommer att göra allt jag kan för att undersöka alla möjligheter till att riva upp beslutet, säger han.
Anders Nyström, Saco-S i Härnösand, anser inte heller att sista ordet är sagt.
– Jag tror att det kommer att bli verksamhet i Härnösand i något annat universitets regi, säger han.
Även om hela staden Härnösand vill ha kvar campus är känslorna inom universitetet splittrade.
– Tre fjärdedelar ogillar beslutet medan en fjärdedel gillar det. Humaniora vill till stora delar flytta till Sundsvall, de tror att de kan få bättre förutsättningar genom att samarbeta med samhällsvetarna där, säger Anders Nyström.
I Härnösand finns Mittuniversitetets alla humanistiska ämnen, lärarutbildningen och några mindre ämnesområden som energiteknik.
Anders Nyström befarar att universitetet kommer att få svårigheter att hålla kvaliteten på utbildningarna och inte riskera att förlora examenstillstånd.
– Om man flyttar en verksamhet mot personalens vilja kan man förvänta sig stora avhopp. Enligt en enkät som Saco- S gjort är det av cirka 180 anställda 32 som inte kommer att flytta med utan som slutar och ett 40-tal som säger att de aktivt kommer att söka andra arbeten, säger han.
Rektor vid Mittuniversitetet, Anders Söderholm, menar att beslutet att lägga ned Campus Härnösand och flytta verksamheten till Sundsvall var nödvändigt.
– Det här beslutet är det som vi menar bäst gynnar ett starkt universitet även framgent. Och det är både fråga om ekonomi och kvalitet, säger han.
Framför allt är det fråga om hur lärarutbildningarna ska kunna utvecklas. De utbildningarna går i huvudsak på distans.
– I stort sett samtliga campusstudenter läser utbildningar som vi inte längre har antagning till så vi har ingen reguljär campusverksamhet i Härnösand längre, säger Anders Söderholm.

Lärarutbildningen i Härnösand har haft svårt att rekrytera studenter till campusutbildningar men har varit framgångsrik med distansutbildningarna till lärare för lägre åldrar. Däremot har ämneslärarutbildningen inte klarat omställningen till distansutbildning utan haft för få sökande. Här har universitetet ambitioner för framtiden.
– Vi vill bygga upp ämneslärarutbildningen igen och då behöver vi en samlad campusmiljö med olika utbildningar nära varandra vilket vi får i Sundsvall, säger Anders Söderholm.
Han säger att det var ett svårt beslut att lägga ned Campus Härnösand.
– Det finns många känslor och många fakta att ta hänsyn till. Vi har stannat vid att det här är bäst för universitetet, men det innebär ju inte att det är med glädje man tar ett sådant beslut.

PER-OLOF ELIASSON

Stad med stolta utbildningstraditioner

DEL AV DEN lokala upprördheten över nedläggningen av campus kan kanske härledas till att det är Härnösand som har bildningstraditionen i regionen och dessutom är både residensstad och biskopssäte.
Går man långt tillbaka i tiden var Härnösand den stad norr om Uppsala som hade utbildning över huvud taget. Härnösands gymnasium, som utbildade präster, grundades 1658.
Navigationsskolan för styrmän och sjökaptener startade 1842 och Härnösands folkskollärar- och småskollärarseminarier inrättades också på 1840-talet. Lärarseminarierna utbildade lärare för en yta stor som halva Sverige.
De anrika utbildningarna i Härnösand slogs i och med 1977 års högskolereform samman med en nybildad högskoleverksamhet i Sundsvall till Högskolan i Sundsvall/Härnösand.
Sammanslagningen skapade konflikter som påminner om den nuvarande striden kring nedläggningen av Campus Härnösand. I den sammanslagna högskolan blev Sundsvall huvudort med rektor, övriga ledningsfunktioner och administration. Detta hade man svårt att acceptera i Härnösand.
1993 tillkom Mitthögskolan genom att Högskolan i Sundsvall/Härnösand gick samman med Högskolan i Östersund. Mitthögskolan blev Mittuniversitetet den 1 januari 2005.
Idag studerar cirka 4 900 studenter på Campus Härnösand, men bara drygt 220 av dem är reguljära campusstudenter. Däremot bedrivs lärarutbildningarna som distansutbildning med samlingsveckor på campus.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023