Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosäten tveksamma till Teach for Sweden

Regeringen vill ta hjälp av specialkonceptet Teach for Sweden för att utbilda och rekrytera lärare. Men hur ska verksamheten införlivas i den lärarutbildning som ges vid universitet och högskolor? Flera lärosäten har avböjt samarbete med Teach for Sweden.

31 mars, 2013
Universitetsläraren

Utbildningsdepartementet förväntar sig samarbete mellan lärosätena och Teach for Sweden (TfS) redan i år, men det är oklart om särskilda direktiv är att vänta för att TfS ska få vara med och "utveckla" befintlig lärarutbildning.
Det TfS erbjuder är, som det beskrivs på TfS webbplats "en enkel, men effektiv metod" som går ut på att TfS "handplockar nyutexaminerade ledartalanger från våra bästa högskolor och universitet och låter dem arbeta som lärare i krävande skolor under två år. Under den tiden får de både ledarskapsutbildning, en formell lärarexamen och inte minst erfarenhet".
TfS utlovar att "resultatet blir en win-win-win-win-situation. Eleverna i klassrummet vinner. Kandidaterna vinner. Näringslivet vinner. Och inte minst samhället – i förlängningen."
Utbildningsdepartementet, som nyligen anslagit 3 miljoner till TfS anser, enligt statssekreterare Bertil Östberg, att man med tanke på rekryteringssvårigheterna "inte har råd" att avstå från TfS-konceptet.
Det finns sannolikt inte heller någon i (eller för all del utanför) sektorn som inte är högst medveten om det problem som TfS vill bidra till att lösa; nämligen framtida lärarbrist och svårigheterna att rekrytera bra lärare, särskilt till skolor i det som kallas utsatta områden och särskilt inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Rimligen är det inte heller någon som invänder mot TfS vision: "Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras socioekonomiska bakgrund".

Den tveksamhet som finns ute på lärosätena handlar istället om TfS-konceptets kvalitet och vetenskapliga förankring.
Det märks också förvåning, då man uppfattar en kontrast mellan å ena sidan den i Sverige oprövade TfSmetoden och å andra sidan den politiska energi som Jan Björklund lagt på att höja lärarutbildningens status och säkra dess akademiska kvalitet. En ny lärarutbildning infördes 2011, till åtgärderna hör också lärarlegitimation och utredning av särskilt lämplighetstest för lärarstudenter.
– Ja, jag är förvånad, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet. Hon framhåller att universitet och högskolor redan arbetar med utveckling och förbättring av kvaliteten på lärarutbildningen, "det finns väl ingen utbildning där vi redan har fått så många nya direktiv".
Hon ser också problem med att studenter på samma utbildning får olika förutsättningar.
– Såsom jag uppfattar det så kommer den student som handplockats av TfS att få en betald pedagogisk utbildning. Utöver den av lärosätet kvalitetsgranskade VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning) får studenten också en coach utsedd av TfS.
Bland de lärosäten som sagt nej till TfS finns Umeå universitet.
– Visst behövs fler lärare inom naturvetenskapliga ämnen, men internationell forskning övertygar inte om att Teach for All-organisationen (där TfS ingår) är bättre. Framför allt visar den att lärarkandidaterna stannar väldigt kort tid i yrket, säger Maria Löfgren, rektor vid lärarutbildningen vid Umeå universitet.
– Vårt mål är självfallet att ge en så bra lärarutbildning som möjligt, men vi vill också att det ska vara utbildning på lång sikt.
Vid Universitetslärarens pressläggning är det oklart hur många lärosäten som ska samarbeta med TfS. I den ansökan om medel som organisationen lämnade in till utbildningsdepartementet skriver man att bland andra KTH "har arbetat med Teach for Sweden under ett års tid".
– Vi har träffats tre eller fyra gånger och diskuterat, vi var intresserade av vad Teach for Sweden hade att komma med, men KTH och Teach for Sweden har ännu ingen gemensam syn på hur lärarutbildningen ska bedrivas och ingen part har förbundit sig till samarbete, säger Lena Gumaelius, chef för avdelningen Lärande vid KTH.

I sin ansökan om medel skriver TfS vidare: "I början av 2013 har även Halmstad Universitet påbörjat samarbete med Teach for Sweden". Inte heller där finns något avtal. "Samarbetet" består, enligt Cecilia Kjellman, chef för Sektionen för Lärande, av att Högskolan i Halmstad (som inte är något universitet, red.anm.) träffat TfS vid ett tillfälle och haft en del telefonsamtal:
– Inga avtal har träffats, man har lyssnat och diskuterat möjligheter och utmaningar, säger hon.
Formuleringarna i ansökan liksom vittnesmål från sektorn om TfS entusiastiska och envisa kontaktförsök (också när ett lärosäte har sagt nej), skulle kunna tolkas som att TfS har aningen överdrivna föreställningar om sina möjligheter att samarbeta med lärosätena.
Men samtidigt är det otvivelaktigt så att TfS har stöd från tunga aktörer. I februari i år skrev Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, Eva- Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande och Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund en debattartikel i Dagens Samhälle, till stöd för TfS. Artikeln var också undertecknad av Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef för TfS och Thomas Backteman, Swedbanks kommunikationsdirektör, som ingår i TfS advisory board.

Mest väsentligt, relaterat till universitet och högskolor, är givetvis stödet från utbildningsdepartementet, vilket aviserades i 2012 års budgetproposition, då regeringen föreslog 1,5 miljoner under 2013, 5 miljoner under 2014, 6 miljoner 2015 och 2,5 miljoner 2016.
– Vi har en rekryteringskris och stora problem med att få läraryrket attraktivt, säger statssekretare Bertil Östberg, utbildningsdepartementet, som alltså anser att man inte har råd att inte pröva också "alternativa sätt", som Teach for Sweden.

Socialdemokraterna Ibrahim Baylan och Mikael Damberg, som varit med och lanserat Teach for Sweden, har ju i debattartiklar talat om konceptet som nödvändigt, på grund av den borgerliga regeringens misslyckade skolpolitik?
– Nej, vi har inte misslyckats, men vi måste samtidigt vara ödmjuka. Frågan är stor och besvärlig, Teach for Sweden är en pusselbit, ett positivt komplement, säger Bertil Östberg.
Eftersom frågan berör lärosätena sökte Universitetsläraren givetvis i första hand Jan Björklund eller statsekreterare Peter Honeth, men departementet valde alltså att låta Bertil Östberg uttala sig, trots att hans ansvarsområde är skolnivåerna upp till gymnasiet och att han därför inte kunde ge besked om eventuella direktiv till universitet och högskolor.
Vid upprepade förfrågningar om kommentar från Björklund/Honeth blev beskedet att de var upptagna "de närmaste veckorna", vilket innebar att de inte heller hade tid att svara på e-postfrågor.
Via pressavdelningen fick Universitetsläraren därefter veta att "departementets bedömning är att lärosätena är intresserade och att samarbete med Teach for Sweden kommer att genomföras".

MARIELOUISE SAMUELSSON

FAKTA
Uppbyggnaden av Teach for Sweden (TfS) finansierades av Swedbank, Vinnova och Svenskt Näringsliv. I januari i år ombildades TfS till en insamlingsstiftelse som ska ingå i nätverket Teach for All, som finns i 28 länder.
I stiftelsens advisory board ingår Thomas Backteman, Swedbanks kommunikationsdirektör, Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Peter Larsson, Sveriges Ingenjörers samhällspolitiske direktör, Gerard Ponce de Leon, VD i Go Joy It AB samt Maria Stockhaus, moderat kommunalråd i Sollentuna.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023