Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Spökskrivare etablerar sig i Sverige

Fenomenet spökskrivare som mot betalning författar andra personers akademiska uppsatser har nu kommit till Sverige. På nätet kan man beställa uppsatser med garanti att bli godkänd. – Det värsta är att personer tar en smitväg och får godkända betyg utan att ha gjort något. Det är obehagligt, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

1 februari, 2013
Universitetsläraren
Pontus Kyrk.

En sajt skriver att "Akademiska uppsatser är tidskrävande och utmanande, och därför kan det löna sig att låta någon annan göra jobbet. /Vi/ författar akademiska uppsatser med resultatgaranti."
En annan sajt annonserar "Jag skriver främst skolarbeten och uppsatser åt både grundskole-, gymnasie- och högskolestuderande. /…/ Samtliga arbeten är unika och anpassade för dig. Du garanteras anonymitet genom hela processen. Mina arbeten ger dig minst godkänt betyg."
– Än så länge tror jag inte det är så vanligt förekommande, men vi vet inte, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Universitetskanslersämbetet.
Han påpekar att i USA är sådan här verksamhet utbredd.
– Det lär finnas akademiker i Indien som lever på att skriva uppsatser åt studenter i engelskspråkiga länder.
Om en student i Sverige använder en uppsats som författats av någon annan är det ett klart fall av fusk.
– Risken är att det breder ut sig, det är svårt för lärosätet att visa att någon annan har skrivit uppsatsen. Hur ska läraren kunna visa på det om han eller hon inte har något konkret att gå på, säger Pontus Kyrk.
Sedan år 2001 har Högskoleverket redovisat statistik över hur många studenter som rapporterats för fusk vid landets högskolor och universitet. De senaste åren är det Pontus Kyrk som har sammanställt den så kallade fuskrapporten.
Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder är plagiat. Antalet studenter som blivit fällda för fusk vid svenska lärosäten har ökat från 127 till 790 mellan 2001 och 2011.
– Antalet ärenden har ökat kraftigt och det har lett till att fler fällts. Men lärosätena har mycket bättre kontrollmöjligheter nu och man kollar av mycket mer än man gjort förr. Så det är inte säkert att det fuskas mer än förut.
Många lärosäten använder verktyg som Urkund för att spåra plagiat, men ett sådant förfarande är verkningslöst om det är någon annan som har skrivit uppsatsen.
Pontus Kyrk påpekar att trots att det självklart är fusk att låta någon annan skriva sin uppsats uppfattar han inte verksamheten som olaglig.
– Det är ju ett solklart fall av fusk att lämna in en sådan här uppsats. Men det är inte olagligt att erbjuda sig att skriva åt andra och det är inte olagligt att lämna in en uppsats som är skriven av någon annan, eller som är plagierad, men däremot är det fusk i disciplinsammanhang.

Carl Falck, SULF:s förbundsjurist, instämmer.
– Oetiskt – javisst, men inte olagligt. Den student som utnyttjar det här och lämnar ett arbete författad av någon annan gör sig skyldig till fusk. Däremot tror jag inte det är olagligt att skriva ett akademiskt arbete på uppdrag av någon annan. Skälen till det är att huvudregeln i Sverige är att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Och jag kan inte komma på att detta strider mot någon lagbestämmelse.
Carl Falck menar att företeelsen är upprörande.
– Det är obegripligt att någon författar akademiska uppsatser med resultatgaranti, vilket innebär att den som skriver inte är vem som helst utan någon med ämneskunskaper. Även om det inte är fråga om en doktorsavhandling utan en a-, b-, eller c-uppsats, kräver det ju att personerna som skriver är kunniga i ämnet och har gått igenom motsvarande utbildning.

Att de som skriver måste besitta ämneskunskaper är en följd av att många lärosäten använder Urkund eller motsvarande och har stora möjligheter att upptäcka om något plagierats.
– Eftersom det på de här sajterna finns en garanti för godkännande kan arbetet inte vara ett rent plagiat, att någon klipper och klistrar från nätet, utan det måste vara skrivet av någon som kan ämnet.
Carl Falck har svårt att tänka sig att någon inom högskolan skulle ställa upp på en sådan verksamhet.
– För det här innebär, om det här sprider sig och folk fuskar sig genom utbildningen, att det direkt luckrar upp förutsättningarna för att kunna ha någon akademisk utbildning.
Han tycker en sådan verksamhet är oetisk.
– Men det jag tycker är det värsta är att sådana som inte vill, eller tror de klarar av att skriva en uppsats tar sig igenom utbildningen trots att de inte borde göra det. Att personer tar en smitväg, och får godkända betyg utan att ha gjort något, är det det vi ska utbilda till? Då börjar det bli obehagligt.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023