Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Välbekanta namn dominerar i nya nomineringsgrupper

Före detta rektorer och styrelseordföranden dominerar när regeringen nu har utsett sina representanter i de nomineringsgrupper som ska utse lärosätenas styrelser. De nya styrelserna ska vara klara 30 april.

1 januari, 2013
Universitetsläraren

– Vi har gjort som vi skrev i propositionen, utsett någon med kännedom om och erfarenhet av den aktuella högskolans verksamhet, säger Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet.
Förutom de representanter som utses av regeringen kommer grupperna att bestå av en studentrepresentant samt landshövdingen i lärosätets län.
Sammansättningen av lärosätenas styrelser är en omdebatterad fråga som, och som Universitetsläraren rapporterat vid ett flertal tillfällen, har engagerat Utbildningsdepartementet sedan alliansen tillträdde.
2007 presenterades det dåvarande ansvarig minister Lars Leijonborg kallade "en betydelsefull frihetsreform" och som hans efterträdare Tobias Krantz beskrev som "en mycket viktig princip". Denna reform innebar att styrelsen (med undantag för lärar- och studentrepresentanter) skulle utses av respektive lärosätes ledning, istället för att som dittills utses av regeringen. Leijonborgs och Krantz ambition var att därmed "avpolitisera" styrelserna.
Snabbt stod dock klart att reformen inte fungerade särskilt väl i praktiken, eftersom det fanns en inbyggd risk för jäv och beroendesituationer, då rektorerna skulle utse den styrelse som i sin tur skulle utse rektor.
2010 beskrev Jan Björklund reformen som "ett felgrepp", som "skapade mer problem än möjligheter" och arbetet inleddes för att komma bort från "rektorsmakten". Också i sektorn fanns enighet om att reformen måste göras om. Utbildningsdepartementet beskrev i en departementspromemoria tänkbara lösningar, som en nationell nomineringsgrupp för samtliga lärosäten samt den lösning som nu införs, med en grupp bestående av landshövding, student samt alltså någon med erfarenhet av och kännedom om lärosätet.
En majoritet av remissvaren på förslag om nyordning hade dock istället förespråkat att styrelserna skulle utse en nomineringsgrupp, som i sin tur skulle föreslå nya ledamöter.
Att före detta eller sittande styrelseledamöter återfinns bland dem som regeringen nominerat kan sägas avspegla sektorns önskemål.
– Vi vill framförallt komma bort från att den sittande ledningen ska utse sin egen styrelse och den nära relationen mellan styrelsen och rektor.
I nomineringsgrupperna ingår som nämnt före detta rektorer, några av dem (Kåre Bremer, Stockholms universitet, och Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska Institutet) går direkt från rektorsposten till nomineringsgruppen.
– Vi har gjort en underhandsavstämning med lärosätena för att få ett antal namn, men självklart har vi också gjort en egen bedömning, säger Peter Honeth.
Han ser inget behov av karens och försäkrar att de avgående rektorerna inte har fått föreslå sig själva som lämpliga i nomineringsarbetet.
Vid Universitetslärarens pressläggning var det ännu inte klart vilka som regeringen utser till nomineringsgrupperna för Göteborgs universitets och KTH:s styrelser.

Följande är av regeringen utsedda representanter för att nominera lärosätenas styrelser:

Försvarshögskolan: Gunnar Svedberg, tidigare styrelseordförande vid FHS.
Gymnastik- och idrottshögskolan: Bo Lundqvist, nuvarande styrelseordförande.
Högskolan i Borås: Anders Fransson, högskolans rektor mellan 1989 och 2001.
Högskolan i Dalarna: Malin Irhammar, sittande ledamot i styrelsen.
Högskolan i Gävle: Birgitta Stymne, högskolans rektor 1989–2001.
Högskolan i Kristianstad: Metta Fjelkner, vice ordförande i nuvarande styrelse.
Högskolan i Skövde: Ingela Tuvegran, tidigare styrelseordförande.
Högskolan Väst: Lars Ekedahl, rektor mellan 2002 och 2011.
Karlstads universitet: Eva Eriksson, ledamot i nuvarande styrelse.
Karolinska Institutet: Harriet Wallberg- Henriksson, rektor mellan 2004 och 2012.
Konstfack: Maria Lind, chef för Tensta Konsthall.
Kungl. Konsthögskolan: Daniel Birnbaum, överintendent vid Moderna Museet.
Linnéuniversitetet: Maria Khorsand, VD för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Linköpings universitet: Bengt Westerberg, nuvarande styrelseordförande.
Luleå tekniska universitet: Pia Sandvik Wiklund, universitetets rektor mellan 2005–2008.
Lunds universitet: Göran Bexell, LU:s rektor mellan 2003–2008.
Mittuniversitetet: Birgitta Böhlin, nuvarande styrelseordförande.
Mälardalens Högskola: Tola Jonsson, MHD:s prorektor 2011–2012.
Stockholms universitet: Kåre Bremer, SU:s rektor 2004–2012.
Umeå universitet: Gunnar Öquist, professor vid UMU.
Uppsala universitet: Anders Hallberg, UU:s rektor 2006–2011.
Örebro universitet: Leif Lindfors, tidigare universitetsdirektör vid Stockholms universitet.
Blekinge Tekniska Högskola: Akbar Seddigh, nuvarande styrelseordförande.
Högskolan i Halmstad: Kerstin Malmqvist, tidigare prorektor.
Kungl. Musikhögskolan: Stefan Forsberg, chef för Stockholms Konserthus.
Malmö Högskola: Sven Landelius, tidigare styrelseordförande.
Södertörns högskola: Per Thullberg, SHÖ:s förste rektor.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023