Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SUUN är ett etablerat nätverk för lärosäten som samverkar

Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU, har nyligen tagit över ordförandeskapet för Stockholm – Uppsala Universitetsnätverk, SUUN. Det bildades 2004 på initiativ av dåvarande rektor Bo Sundqvist vid Uppsala universitet.

18 december, 2012
Universitetsläraren

TANKEN MED SUUN var att de universitet som finns i samma region skulle synliggöras, gemensamma intressen skulle tas tillvara och man skulle få synergieffekter genom samarbete.
I nätverket ingår Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitetet och Uppsala universitet.
Universitetsnätverkets vision är att genom den samlade forskningsstyrkan och kvaliteten i utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm – Uppsalaregionen inta en position som en av de ledande kunskapsregionerna i världen.
Ordföranderollen varar ett år i taget. Sveriges lantbruksuniversitet har nu tagit över ordförandeskapet från Karolinska Institutet.
– Ordförandeskapet innebär i huvudsak att man har koll på anteckningarna och att man leder samtalen, säger Lisa Sennerby Forsse.
Formerna för samverkan är enkla och praktiska. Rektorerna vid de sex universiteten har ett kort telefonmöte klockan åtta varannan onsdagsmorgon.
– Så man får vara morgonpigg, säger Lisa Sennerby Forsse och skrattar.
– Det är helt informellt. Vi diskuterar frågor som rör alla universiteten och vi kan lyfta frågor, jämföra hur vi ser på dem.
– Vi tycker alla det här är väldigt värdefullt. Det �r ett enkelt sätt att få kollegornas syn på olika frågor och det fungerar mycket bra. Man har tillfälle att informellt prata igenom gemensamma frågor och problem.

FÖRUTOM NÄTVERKANDET mellan rektorerna finns mera formella samarbeten inom SUUN.
– Vi har ett antal samverkansgrupper där varje lärosäte ansvarar för en eller flera. De avslutas när de inte har någon funktion att fylla och en ny grupp kan startas om behov finns.
Nuvarande samverkansgrupper handlar om bibliotek, forskning om frielektronlaser, IT i undervisning och forskning, högskolepedagogiska frågor, ledarskapsutveckling, jämställdhet samt Sciencelifelab – man bygger en gemensam infrastruktur för forskning inom medicin och biologi.
Ansvaret för samverkansgrupperna är delegerat till relevanta personer på universiteten.
– Ett universitet har ansvar för en samverkansgrupp och där samlar man kollegorna från andra universitet och jobbar tillsammans.
Nätverket SUUN verkar främst internt.
– Vi har nog någon gång diskuterat att tillsammans skriva en debattartikel men samarbetet är inte utvecklat på det planet. När vi gör gemensamma aktioner om högskolepolitiska frågor så berör de oftast fler lärosäten och då agerar vi tillsammans med andra lärosäten.

SUUN ÄR ETT uttryck för de gemensamma intressen som de forskningstunga universiteten i Stockholm – Uppsalaregionen har.
– Det har inte varit aktuellt att ta in andra lärosäten i gruppen. Från början var ju idén att vända sig till universiteten i regionen, som har liknande problem och intressen.
De sex universitet som ingår i SUUN representerar nära hälften av Sveriges forskningsvolym. Flera av dem är mycket forskningstunga.
– Till exempel lägger Sveriges lantbruksuniversitet 65–70 procent av sina intäkter på forskning. Karolinska Institutet har också en mycket stor forskningsandel, säger Lisa Sennerby Forsse.
Man har inte alltid samma syn på frågorna.
– Vilket är bra eftersom det visar på olika sätt att hantera problem och, icke att förglömma, möjligheter. Handelshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har sin särärt, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet verkar också inom specialområden medan Stockholms universitet och Uppsala universitet är stora breda universitet. Men vi har mycket nytta av varandra och det är värdefullt att höra de andras synpunkter om man har något problem.
Närmast på agendan när Sveriges lantbruksuniversitet har tagit över ordförandeskapet är att uppdatera samverkansgrupperna, se över deras aktiviteter och se på behovet av eventuella nya områden för samverkan.
– Och förmodligen blir det diskussion om högskolefrågor, den kommande forskningsproppen och den väntade frågan om fler lärosäten ska bli stiftelser. Det finns alltid mycket att ta upp.
Som avslutning har Lisa Sennerby Forsse en uppmaning till andra lärosäten.
– Jag vill verkligen rekommendera intresserade i andra regioner att bilda sådana här samverkansgrupper. Vi har stor nytta av vår grupp och det är roligt och trevligt. Det är bra på alla sätt, ett informellt och lättsamt sätt att orientera sig och få stöd och råd när det behövs.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023