Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lönesättande samtal ska vara huvudregeln

För första gången har Saco-S och Arbetsgivarverket förhandlat inom det tillsvidareavtal som gäller för akademiker inom det statliga avtalsområdet.

18 december, 2012
Universitetsläraren

– TILLSVIDAREAVTALET har gjort att vi i lugn och ro har kunnat jobba vidare och resonera med Arbetsgivarverket om behovet av förändringar och utveckling utan att känna tidspress att vara klara till en viss dag. Det tycker jag har under lättat och inom Saco-S har alla varit positiva, säger Robert Andersson, SULF:S förhandlingschef för statlig sektor och vice ordförande i Saco-S.
Det som främst är nytt i avtalet för SULF:s medlemmar är att från och med 2016 kommer lönesättande samtal att vara huvudregeln, istället för som hittills lokala löneförhandlingar – om man inte lokalt kommer överens om något annat.
– Hur stor förändringen blir i praktiken återstår att se, man kan ju lokalt välja att fortsätta förhandla om lönerna, säger Robert Andersson.
Han tillägger att man behöver arbeta vidare med att utveckla lönebildningen för att modellen med lönesättande samtal ska vara genomförbar vid lärosätena.
Bland de förändringar som gjorts i avtalet märks bättre villkor för ålderspensionärer som vill fortsätta arbeta inom avtalsområdet. Vidare blir det smidigare att jobba med lönebildningen inom Partsrådet, nu räcker det att en facklig organisation kommer överens med Arbetsgivarverket om utvecklingsarbete.
Parterna har kommit överens om att arbeta vidare med en rad frågor, som hot och våld på arbetsplatsen, chefsfrågor, Trygghetsavtalet och Samverkansavtalet.
Man har också för avsikt att träffa ett avtal för dem som arbetar med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
– Vi går nu under november ut på avtalskonferenser och informerar lokala Saco-S-företrädare om förändringarna i avtalet. Och då diskuterar vi hur vi ska jobba vidare, säger Robert Andersson.
För mer information se "Förbättrade avtal för 85 000 akademiker i staten" på SULF:s webb, med en länk till Saco-S hemsida där man bland annat kan läsa förhandlingsprotokollet.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023