Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Anders Grundström har deltagit i alla kongresser

En av de verkliga veteranerna inom SULF är Anders Grundström. Han har deltagit i samtliga SULF-kongresser. – Det stora bekymret är hur vi ska kunna rekrytera nya medlemmar. Jag hoppas att förbundet kan få människor att bli medvetna om vikten av fackligt medlemskap, säger han inför årets kongress.

18 december, 2012
Universitetsläraren

– Vi är inte så många kvar som varit med från början i SULF. Jag var med och bildade förbundet för 28 år sedan på första fullmäktige, som det då hette, i november 1984, säger Anders Grundström.
Därefter har han varit med på alla kongresser fast i olika funktioner, inte alltid ombud.
– Jag satt i förbundsstyrelsen i 20 år och då var jag med på kongresserna utan att vara ombud, och sedan 2004 års kongress har jag varit med i egenskap av förtroenderevisor.
Anders Grundström är intendentursamordnare vid Uppsala universitet, ordförande i SULF-föreningen samt Saco-S-rådet vid universitetet, och jobbar fackligt till 40 procent.
– Jag är kemist i botten, har arbetat 20 år på kemiska institutionen som adjunkt och studievägledare och sedan ägnat mig åt administration i ungefär lika lång tid. Jag har fyllt 65 men om jag har hälsan och orken kvar ska jag jobba till 67.

DEN KOMMANDE kongressen blir Anders Grundströms 15:e kongress. När han tittar tillbaka på de 14 kongresser (plus en extra kongress 1993) han har deltagit i så framstår den första kongressen när SULF bildades som mest fantastisk. Förbundet skapades i november 1984 genom en sammanslagning av två tidigare, delvis överlappande, Sacoförbund för lärare och forskare inom högskolans område, Sveriges universitets- och högskoleanställdas förbund, SUHAF, och Universitetslärarförbundet, ULF.
– Det var glädjande att förbundet kunde bildas. Redan tidigare fanns ett intresse från Sacos ledning att man skulle få bara ett förbund på högskolans område eftersom det skulle bli mera slagkraftigt. Det var inte alldeles enkelt, man försökte redan 1982, men då fick man inte tillräcklig majoritet i ett av de tidigare förbunden utan det hade ett vilande stadgeändringsförslag.
SUHAF var organiserat i självständiga lokalföreningar, ULF var organiserat i delföreningar uppdelade efter tjänstekategori. Att SULF har både lokalföreningar och sektioner beror på att man skulle tillgodose båda de gamla förbundens intressen och få en majoritet i dem för att bilda det nya förbundet SULF.

GENOM ÅREN HAR det naturligtvis varit en del stridigheter under kongresserna.
– I det tidiga nittiotalet, 92–93–94 var det lite oro som ledde till att en grupp doktorander i Lund gick ur förbundet och bildade ett nytt förbund
– Doktoranders och forskares förbund, Doff – som anslöts till TCO.
Doff bildades 1993 och lades ned 2005.
– Sedan var det mycket diskussion på kongressen 2004 då det fanns ett förslag att avveckla sektionerna. Där gick styrelsen på pumpen, kongressen beslöt att sektionerna skulle vara kvar. Men styrelsen fick i uppdrag att mera precist ange vad sektionerna skulle ägna sig åt.
Dessa var ett par av de större diskussioner där det funnits olika viljor.
– Annars går det oftast att hitta bra lösningar, jag tycker det har gått över förväntan, säger Anders Grundström.
I åtminstone en fråga har kongressen inte kunna nå enighet men frågan har ändå lösts utan stridigheter.
– Vid en kongress under senare delen av 90-talet var professorerna tveksamma till att man enligt utredningsförslaget om befordringsreformen skulle kunna bli professor utan att söka en professur. Förbundet kom inte till enighet i den frågan men man accepterade riksdagsbeslutet. Så det blev aldrig någon inflammerad fråga, utan förbundet klarade av den på ett bra sätt.
Det brukar inte bli omröstningar om vilka som ska sitta i styrelsen, utan styrelsen väljs i allmänhet i enighet.
– Men vid den senaste kongressen 2010 var det en omröstning om valberedningens förlag. Annars brukar valberedningens förslag vara väl förankrat. Oftast har man röstat om vilka som ska sitta i valberedningen snarare än vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, säger Anders Grundström.

INFÖR ÅRETS kongress ser Anders Grundström en ödesfråga för förbundet.
– Det stora bekymret är hur vi ska kunna rekrytera nya medlemmar. Intresset för att vara med i facket har sjunkit generellt, inte bara för SULF. Den fackliga anslutningsgraden i min generation, den som nu går i pension, var ju oerhörtmycket högre än den är idag bland de yngre som nu börjar arbeta.
Hans uppskattning, räknat i antal medlemmar, är att Saco totalt inom högskolan inte minskat. Men samtidigt har antalet anställda inom högskolan ökat kraftigt. SULF som enskilt förbund hade för något år sedan över 20 000 medlemmar men är nu nere strax under 20 000.
– Jag tror att vi får in lika många nya medlemmar som vi gjort tidigare. Men antalet utträden på grund av pension har ökat kraftigt eftersom den stora fyrtiotalsgenerationen med hög anslutningsgrad håller på att gå i pension.
Anders Grundström hoppas att förbundet på olika sätt kan få människor att bli medvetna om vikten av fackligt medlemskap.
– Det är kanske inte så mycket kongressen kan göra mer än att anslå pengar så att man kan projektanställa någon som ska ägna sig åt att få fram nya modeller för rekrytering, för det är en väldigt viktig fråga. Det är A och O för förbundets framtida fortlevnad att man kan rekrytera nya medlemmar.
Kongressen 2010 beslutade att det i framtiden är kongress vart tredje år istället för vartannat år, så förbundets sextonde kongress kommer att äga rum 2015.
Årets kongress kan vara Anders Grundströms sista.
– Det vill säga om jag inte blir tillfrågad att fortsätta som förtroenderevisor en period till. Men det vet jag inte. Det har varit intressant att vara med på alla dessa kongresser. Man vet ju aldrig med kongresserna vartåt det barkar hän, men det brukar fungera, säger han.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023