Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Risk att ENQA börjar förorda kritiserat system

– Vi får inte glömma att det finns en risk att ENQA framöver glider åt samma håll som det svenska kvalitetssystem ENQA nu kritiserar.

15 december, 2012
Universitetsläraren
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

DET MENAR SULF:S chefsutredare Karin Åmossa, efter att ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) beslutat att Högskoleverket inte längre har status som fullvärdig medlem av organisationen. Det svenska systemet för utvärdering motsvarar inte European Standards and Guidelines, ESG.
Det inte helt överraskande beslutet om nedgradering av HSV ligger i linje med den kritik som från början riktats mot kvalitetssystemet. SUHF, Sveriges Universitets och högskoleförbund, har, som Universitetsläraren kunde berätta i förra numret (nr 14/2012), inlett ett arbete för att skapa ett nytt system, med bredare förankring och där sektorn tar mer eget ansvar.
– SULF har ju från början starkt ifrågasatt kvalitetssystemet. Vi menar att ENQA:s beslut är bra men också det enda rimliga, efter den kritik som ENQA tidigare riktat mot Högskoleverket.
– Nu finns också en möjlighet att ändra det svenska systemet till något bättre.
– Men det är ett problem att vi nu får leva med ett system som saknar legitimitet inom och utom sektorn, med tanke på att systemet styr fördelning av resurser och med tanke på studieavgifterna, eftersom beslutet kan påverka utländska studenters intresse av att välja Sverige.
Hon vill alltså samtidigt också varna för att tolka ENQA:s beslut som en entydig framgång för dem som vill se ett annat kvalitetsutvärderingssystem.
– Risken finns att också ENQA kan komma att fokusera alltmer på ”learning outcomes”, resultat istället för på process, utveckling och förutsättningar.
Karin Åmossa talar om den pågående revideringen av ESG, som ska resultera i ett förslag vid ministermötet i Armenien 2015.
– SULF kommer att bevaka den frågan genom Education International (EI), som ingår i den styrgrupp som arbetar med förslaget till revidering.
– Det finns anledning till oro, eftersom det i vissa länder finns ett tryck att förändra kvalitetsutvärderingen mot mer resultatinriktade system.
– Kvalitetssystem som inte tittar på förutsättningar, som t ex antal lärare, kan tyvärr sägas passa de stora nedskärningar inom högre utbildning som sker i Europa idag.

ATT DEN NYA svenska modellen skulle kunna fungera som förebild är även något som Utbildningsdepartementet ser som möjligt: ”Vi är först med att ha mycket tydligare fokus på resultat, för att se vad vi får ut av ganska många miljarder. Det är ett sätt att se på utvärderingar som väcker intresse, efter ett antal år med fokus på förutsättningar”, sade statssekreterare Peter Honeth i Universitetsläraren (nr 8/2012) efter den första rapporten från ENQA:s bedömargrupp.
Efter att ENQA i linje med rapporten nu degraderade Högskoleverkets status gjorde Peter Honeth följande kommentar i ett pressmeddelande: ”Den övergripande inriktningen på vårt utvärderingssystem, med fokus på studenternas resultat, ligger fast. Det kan dock bli aktuellt att komplettera systemet. Universitetskanslersämbetet (den myndighet som vid årsskiftet ersätter Högskoleverket) ska arbeta med att utveckla systemet så att vi inom två år uppfyller ENQA:s riktlinjer”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023