Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fler nya platser till vårdutbildning

Regeringen ger nya pengar till nya läkarutbildningsplatser och nya tandläkarutbildningsplatser. De nya sjuksköterskeutbildningsplatserna får lärosätena däremot finansiera själva.

15 december, 2012
Universitetsläraren

I BUDGETPROPOSITIONEN föreslår regeringen en utökning av antalet vårdutbildningsplatser. Enligt utbildningsminister Jan Björklund görs detta för att möta de behov som kommer att uppstå på grund av kommande pensionsavgångar.
Läkarutbildningen byggs ut med 80 nya nybörjarplatser, tandläkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen med 29 respektive 485 nybörjarplatser.
Utbyggnaden finansieras enligt Utbildningsdepartementet "framförallt genom omfördelning" vilket alltså innebär att lärosäten som får nya läkarutbildningsplatser och nya tandläkarutbildningsplatser också tillförs nya medel för detta. Läkarutbildningens nya platser fördelas till Göteborgs universitet och Linköpings universitet, som bägge får en utökning med 20 platser år 2013 och ytterligare 20 år 2014.
Tandläkarutbildningens nya platser fördelas till Göteborgs universitet med tolv platser år 2013, till Umeå universitet med tolv platser år 2014 och fem platser till Karolinska Institutet år 2014.

FiNANSiERiNGEN Av de nya sjuksköterskeutbildningsplatserna måste finansieras med befintliga resurser och omprioriteringar inom de aktuella universiteten och högskolorna.
– Det hade förstås varit jättetrevligt om regeringen också hade skickat med pengar till de nya platserna, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan Borås som tilldelas 50 av de nya sjuksköterskeutbildningsplatserna.
– Men naturligtvis är det i första hand glädjande och positivt att vi får nya platser, det visar att högskolan håller hög kvalitet och har ett bra söktryck.
Högskolan i Borås hade redan före budgetbeskedet inlett arbetet med att skapa förutsättningar för nya sjuksköterskeutbildningsplatser, det vill säga banta andra utbildningar.
– Vi var förberedda på att det kunde bli nya platser, men trodde att det skulle röra sig om ett mindre antal som senare skulle utökas successivt, att vi fick alla platserna redan 2013 kom som en överraskning.
– Vi hade planerat att dra in några fristående kurser och platser på vissa utbildningar, nu kräver det en del ny tankemöda att se hur vi ska banta utbildningsplatser och fristående kurser motsvarande ungefär en procent av högskolans nuvarande 5 800 helårsplatser, säger han.
Utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen med 485 nybörjarplatser innebär 415 platser år 2013, 30 platser år 2014 och 40 platser 2015. Utbildningsdepartementet har tillkännagivit fördelningen för år 2013 då Göteborgs universitet och Högskolan i Borås tillförs 50 nya platser vardera, Karlstad universitet liksom Örebro universitet får 30 platser och Uppsala universitet 28 platser.
Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad och Högskolan Skövde tillförs 25 platser, Mittuniversitetet 24 platser, medan Luleå Tekniska universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Gävle får 20 nya platser.
Vidare får Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmets högskola tio nya platser vardera och Linköpings universitet åtta.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023