Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

En papperstidskrift har mer tyngd än en nätbaserad

Debattartikel av Ulf Persson

15 december, 2012
Universitetsläraren

Östersjöregionen har efter murens fall radikalt ändrat karaktär. Bevakningen av denna region är således av högsta vikt och intresse. Som följd därav har bland annat ett forskningsinstitut – Center for Baltic and Eastern European Studies etablerats via finansiering av Östersjöstiftelsen och knutits an till Södertörns Högskola som förvaltar medlen. Sedan 2008 utger detta institut en internationell tidskrift – Baltic Worlds. Under sin relativt korta tid har den hunnit bli en framgång med en växande upplaga (för närvarande en cirkulation av 3 500 exemplar). Det är en vackert utformad papperstidskrift i stort format, som utkommer fyra gånger per år. Den har en betoning på humaniora och samhällsvetenskap och är särpräglad genom att varva forskarartiklar med journalistisk material vilket inte bara skapar mycket goda förutsättningar för att nå en bred och bildad målgrupp utan även bäddar för utvecklingsmöjligheter bortom det ursprungliga uppdraget. I ett norskt register klassas den som en vetenskaplig publikation på nivå ett. Ingen annan publikation vid Södertörns högskola har fått en sådan rankning. En kvalitetstidskrift kan inte överleva på prenumerationer, åtminstone inte inledningsvis. Tidskriften har således från starten varit anslagsberoende. Nu tycks högskolans ledning vilja sänka tidskriftens anslag med över tre fjärdedelar. Detta ger endast utrymme för att avlöna de två deltidsanställda redaktörerna. Till produktion finns inte ett öre. Med andra ord, detta innebär de facto tidskriftens grav. Detta är i sanning ett mycket kortsiktigt beslut. En rektor lägger i praktiken ner en tidskrift som varit avsedd att utgöra högskolans flaggskepp och sätta Södertörn på kartan, precis när dessa intentioner, efter fyra års långsiktigt investerande, har hunnit förverkligas och tidskiften har uppnått fullt internationellt erkännande. Jag finner detta inte bara ansvarslöst utan även helt obegripligt. Visst, smakar det så kostar det. Tidskriften har givetvis en websajt (www. balticwords.com) men denna är bara ett komplement. En helt nätbaserad tidskrift har inte den tyngd och auktoritet som en riktig papperstidskrift besitter. Det är svårt att förmå framstående och efterfrågade skribenter att bidraga till en rent virtuell publikation, ty av sådana finns det en oöverskådlig uppsjö, till mestadels oseriöst. Tidskriften utgör en helhet och bör tas del av som en sådan. De enskilda artiklarna ingår i ett större sammanhang, något som inte alls framkommer på samma sätt på nätet. Böcker och tidskrifter kommer även framgent vara en omistlig del av vår intellektuella miljö. I den mån Södertörns ledning värnar om den akademiska friheten och sitt uppdrag att förvalta en klassisk akademisk tradition bör den omgående ompröva sitt beslut och få ordning på sina prioriteringar. ULF PERSSON Professor i matematik vid Chalmers tekniska Högskola P.S. Eftersom jag vid ett tillfälle har medarbetat i tidskriften (en artikel om det matematiska Steklovinstitutet i Moskva) kan jag formellt anses såsom jävig. Men man bör dock komma ihåg att motsatsen till jäv inte alltid är opartiskhet utan snarare okunnighet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023