Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Replik till debattinlägg

Sigbrit Franke svarar på debattartikel av Anders Flodström och Lena Adamson i Universitetsläraren nummer 8-12.

1 september, 2012
Universitetsläraren

Osaklighet och historieförfalskning kännetecknar detta, liksom andra, inlägg från Adamsons sida (Universitetsläraren nr 8/2012). Sådana underlag uppmuntrar inte till en seriös debatt. Jag nöjer mig i stället med att hänvisa till några källor, som ger läsaren en möjlighet att skaffa sig en egen bild. En beskrivning av det utvärderingssystem, som tillämpades under åren 2001–2006 och det modifierade system som föreslogs gälla för 2007–2012 återfinns i boken ”Att kvalitetssäkra högre utbildning” (2008), skriven av Högskoleverkets (HSV:s) tidigare utvärderingschef, Ragnhild Nitzler, och undertecknad (se bl.a. sid.183–192). Beskrivningar liksom en rad olika konkreta exempel på utvärderingar finns publicerade i HSV:s rapportserier. Den bedömning av förutvarande kvalitetssystem, som ENQA genomförde år 2006 – med positivt utfall – går också att rekvirera från HSV. För den händelseutveckling och turbulens på HSV och kring kvalitetssäkring som följde efter juli 2007, då jag avtackades som universitetskansler och myndighetschef, måste min efterträdare rimligen ta på sig ansvaret. Mina synpunkter på det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som framlades i regeringspropositionen ska ställas mot synpunkterna på det förslag som HSV – och Adamson – presenterade hösten 2009. Båda dessa inlägg står att läsa på (http://blogg.sigbritfranke.com). Min slutsats var, och är, att propositionen ger ett så pass stort tolknings- och handlingsutrymme att det skulle kunna vara möjligt att göra utvärderingar som inhämtar kunskap om såväl en utbildnings förutsättningar som om dess process och dess resultat. Samtliga dessa tre komponenter måste nämligen, enligt min mening, beaktas i en utv�rdering värd namnet, en utvärdering som inte bara innebär kontroll utan som också ger kunskapsunderlag som kan användas för att utveckla och förbättra utbildningen i fråga. Den kritik av det svenska utvärderingssystemet som nu framförs av ENQA, är förvisso hård, men också rättvis (rapporten kan fås via HSV). Samtidigt kan jag på goda grunder hävda att kritiken säkerligen hade varit lika hård, eller sannolikt betydligt hårdare, om 2009 års HSV-förslag hade genomförts. SIGBRIT FRANKE

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023