Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Översyn av LAS

I september förra året beslutade regeringen att utse en särskild utredare att se över och lämna förslag på hur kostnaderna för en arbetsgivare skulle kunna begränsas i samband med tvister om uppsägningar. Det som åsyftades var en begränsning av rätten att begära ogiltigförklaring av en uppsägning.

1 september, 2012
Universitetsläraren

I september förra året beslutade regeringen att utse en särskild utredare att se över och lämna förslag på hur kostnaderna för en arbetsgivare skulle kunna begränsas i samband med tvister om uppsägningar. Det som åsyftades var en begränsning av rätten att begära ogiltigförklaring av en uppsägning. Dagens regler innebär att arbetstagaren har kvar sin lön under uppsägningstiden samt den tid som åtgår om ärendet förs till domstol. Vidare skall det skadestånd till arbetstagaren som anges i LAS § 39 om arbetsgivaren vägrar att godta en dom som går i arbetstagarens favör, minskas.
För SULF har frågor om anställningstrygghet varit en av de viktigaste frågorna. Särskilt gäller det det oskick vissa universitet och högskolor har använt när det gäller tidsbegränsade anställningar, där man konsekvent har utnyttjat kryphål i lagstiftningen, allt för att undvika att lärare och forskare får en anställningstrygghet genom en anställning tills vidare.
Förbundet har arbetat hårt för att få fram förbättringar för våra medlemmar. Detta kanske inte syns så väl, men det är ett av problemen med fackligt arbete. Fackligt arbete är ett långsiktigt arbete. Resultaten av förbundets ansträngningar syns ofta inte direkt.
I högskoleförordningens 4 kap finns en reglering som avviker från LAS. Enligt principen att speciallag går före allmän lag, så gäller högskoleförordningens regler före regleringen i LAS. Genom den senaste förändringen i högskoleförordningen rensades 4 kap på ett antal anställningsformer. Detta är en förbättring, då det ger färre möjligheter till tidsbegränsade anställningar utöver de som finns i LAS.
De förändringar som utredaren skall lägga fram berör inte direkt anställningsformer. Men det påverkar möjligheten att komma överens om en förlikning på ett tidigt stadium i en process om uppsägningar. I det värsta scenariot kan de åsyftade förändringarna i LAS innebära att det är omöjligt för en arbetstagare att föra en tvist till domstol. Om arbetstagaren är utan försörjning, är han eller hon beredd att ta en tvist i domstol? Detta kan bli en konsekvens om rätten att ha kvar sin lön så länge en tvist pågår tas bort.
Bevakning av en utredning, att komma med synpunkter på resultatet och att försöka påverka för förbättringar för medlemmar är vår uppgift. Detta gör vi även i dessa frågor, även om resultaten inte syns förrän på sikt.

CARL FALCK
förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023