Stor oro i Härnösand utlöste starka protester

En flyttad tjänst vid Mittuniversitetet i Härnösand har utlöst starka protester från personalen och krigsrubriker i lokaltidningen. I botten ligger en oro för framtiden för Campus Härnösand.

NÄR DEN ENDA lönehandläggaren vid Mittuniversitetets campus i Härnösand fick ett annat arbete inom universitetet flyttades lönehandläggartjänsten till campus i Östersund istället.
Det fick personalen i Härnösand att reagera kraftigt. På kort tid samlade man in 87 namn på en protestlista bland de cirka 180 anställda och lämnade in den till ledningen. Vice ordförande i Saco-S vid Mittuniversitetet, Anders Nyström, skrev också ett skarpt formulerat brev till personalchefen där han ifrågasatte beslutet som han betraktar som ett led i en avlövning av Campus Härnösand.
– Mitt brev var en facklig-politisk markering. Beslutet om lönehandläggartjänsten var droppen som fick bägaren att rinna över. Under ett par tre år har administrationen vid Campus Härnösand krympt från ett tiotal tjänster till tre, säger Anders Nyström.
Både Saco-S och ST motsatte sig flytten av tjänsten i såväl lokal samverkan som central samverkan och central förhandling men ledningen genomdrev förändringen.
Turbulensen har uppmärksammats av lokaltidningen Tidningen Ångermanland som satt krigsrubriker: "Miunpersonal rasar mot neddragning", "Fack tar strid mot Mittuniversitetet" och "Nu trappas konflikten upp på Mittuniversitetet".
Huvudskyddsombudet vid Campus Härnösand Janet Harling har i samband med förhandlingarna gjort en konsekvensbeskrivning av beslutet att flytta tjänsten.
– Risken finns att personalen tappar det förtroende som fanns för personalchef och universitetsledning, säger hon.
I bakgrunden ligger att Mittuniversitetet kommer att få mindre anslag på grund av sänkt takbelopp. Både Anders Nyström och Janet Harling tycker sig märka en tuffare inställning från ledningen inför stundande neddragningar.
– Jag upplever att det finns en ändrad attityd från arbetsgivarsidan inför de uppsägningar och omorganiseringar som kommer, säger Janet Harling.
Att reaktionerna och protesterna har blivit så starka i Härnösand beror också på att Mittuniversitetet har tre campus och att det i botten finns farhågor för att Campus Härnösand kommer att läggas ned på sikt.
– Det verkar vara det som ligger bakom, det är det många är oroliga för, säger Janet Harling.
Men Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet, tillbakavisar farhågorna.
– En handläggartjänst på förvaltningen har inget med campus existens att göra, det är att ge frågan orimliga proportioner, säger han.

PER-OLOF ELIASSON


Kategorier: Arkiv