Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nästa utvärdering klar redan i maj?

Senare i maj eller i juni offentliggörs Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av utbildningar i företags ekonomi, det största ämnet inom svensk högre utbildning.

1 augusti, 2012
Universitetsläraren

RESULTATEN SOM RÖR kandidat, magisteroch kandidatnivå i företagsekonomi ingår i den första omgången av utvärderingar enligt det nya systemet för kvalitetsutvärdering.
Kvalitetsutvärderingssystemet som har varit och fortfarande är ifrågasatt, kan nu och de närmaste åren därmed sägas vara en del av lärosätenas vardag.
Högskoleverket kommer framöver kontinuerligt att offentliggöra resultatet av utvärderingarna. Omgång två ska, enligt Högskoleverkets planering, vara slutförd i slutet av höstterminen. Ytterligare en utvärderingsomgång, som bland annat omfattar ingenjörsutbildningarna, väntas vara färdig i maj 2012.

I FÖRSTA OMGÅNGEN, som i huvudsak offentliggjordes den 25 april, ingår ämnena arbetsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap och kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, nationalekonomi och psykologi.
Utbildningarna får omdömen enligt en tregradig skala, mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.
Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper och studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) utgör det mest väsentliga underlager för beslut.
Att vikten lagts vid examensarbeten har inneburit att Högskoleverket tvingas justera systemet, för att en utbildning ska anses utvärderingsbar krävs minst fem självständiga arbeten under de senaste tre åren. Utbildningar utan tillräckligt antal examensarbeten kommer att "utvärderas på annat sätt".

I DEN OMGÅNG som presenterades i april fi ck 29 utbildningar av sammanlagt 189 (på 26 universitet och högskolor) omdömet "mycket hög kvalitet", 119 utbildningar "hög kvalitet" och 41 utbildningar "bristande kvalitet". Av de 29 som fi ck högsta betyg är 16 utbildningar inom geovetenskap, medan journalistutbildningarna kommer sämre ut, varannan, fem av tio, får omdömet bristande kvalitet. Inom nationalekonomi underkändes 14 av 45 utvärderade utbildningar. Kvalitetsutvärderingen som omfattar samtliga högskoleutbildningar som leder till examen, cirka 6 000, ska vara genomförd 2014.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023