Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

IT i högre utbildning ”Det är upp till varje lärosäte”

Representanter för regeringen tillbakavisar nu den kritik som rektorer vid tre lärosäten riktat mot att högre utbildning inte nämns i regeringens digitala agenda. – Men med tanke på lärosätenas autonomi vill regeringen inte gå in och säga hur utbildningen ska bedrivas, utan det är upp till varje lärosäte, replikerar Anna Neuman, politisk sakkunnig på Utbildningsdepartementet.

1 augusti, 2012
Universitetsläraren

UNIVERSITETSLÄRAREN RAPPORTADE i förra numret att rektorerna vid Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet i ett brev till regeringen har protesterat mot att högre undervisning inte finns med i regeringens strategi "IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige".
– Om jag förstår debatten rätt så är ett argument från rektorerna att Utbildningsdepartementet inte fått med en skrivning om högre utbildning. Men det är bara att konstatera att samtliga departement fått vara med i arbetet att ta fram den digitala agendan och samtliga departement har haft möjligheten att komma med inspel om om råden som de uppfattar som prioriterade, säger Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister på Näringsdepartementet.
Frågan om att högre utbildning inte fi nns med i den digitala agendan togs upp i Ekot i P1 söndag 22 april. Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan Gotlandmenade då att regeringen ger uttryck för ett gammal modigt och traditionellt sätt att tänka kring högre utbildning.
Men enligt inslaget utesluter inte Anna- Karin Hatt att högskolor med distansundervisning kan få en större uppmärksamhet från regeringen.
– Finns det nya idéer för vad vi kunde göra för att förstärka utvecklingen när det gäller högre utbildning så tar jag emot det med varm hand, säger hon.
Anna-Karin Hatt menar också att digital kompetens är central för framtidens arbetsmarknad och i undervisningen och att så många studenter läser på distans är ett tydligt tecken på att många lärosäten kommit långt.
– Men jag tror mer kan göras, inte minst när det gäller att använda digitala hjälpmedel i undervisningen och också erbjuda mer utbildning på distans.
Men Utbildningsdepartementets inställning är att it i högre utbildning inte är något som regeringen ska lägga sig i.
– Men med tanke på lärosätenas autonomi vill vi inte från regeringens sida gå in och säga hur utbildningen ska bedrivas utan det måste vara upp till varje universitet och högskola, säger Anna Neuman, politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.
Hur utbildningen bedrivs är alltså upp till lärosätena, det viktiga för regeringen är god kvalitet på utbildningen.
– Utbildningen vid universitet och högskolor har en viktig roll att spela för att höja den digitala kompetensen genom att se till att studenter är väl rustade inför arbetslivet, men vi vill inte gå in och detalj styra hur den högre utbildningen ska bedrivas, säger Anna Neuman.
Men den digitala agendan är ju en vision, det är väl inte fråga om detaljstyrning?
– För oss är det viktigt att man har god kvalitet på utbildningen, inte hur man gör och vilka verktyg man använder. Rektorerna skriver ju i sitt brev om distansutbildning och det viktiga från rege ringens sida är att högre utbildning med hög kvalitet blir tillgänglig för fler.
I en intervju i förra numret av Universitetsläraren trodde rektor vid Högskolan Dalarna Marita Hilliges att it i högre utbildning inte ligger högt på Utbildningsdepartementets agenda. Är det så?
– Det är att dra för långtgående slutsatser, säger Anna Neuman.
Är det aktuellt att ta med högre utbildning i den digitala agendan när den ska revideras?
– Den diskussionen får ju föras när det är dags att göra det.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023