Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

World Intellectual Property Day – Inget att fira i Sverige?

Den 26 april var det World Intellectual Property Day. Över hela världen genomfördes det olika seminarier och konferenser om upphovsrätt och därmed sammanhängande frågor. I Europa genomfördes konferenser i de flesta länder med undantag av de sydeuropeiska länder som brottas med stora ekonomiska problem, och med undantag av de gamla östländerna, och med undantag av... Sverige!

1 juli, 2012
Universitetsläraren

I Norge genomfördes konferenser i såväl Oslo som Stavanger, och i Danmark vid universitetet i Århus.
Vid konferensen i Århus fanns det ett antal intressanta föredrag. Utgångspunkten var att universiteten är föregångare när det gäller innovationer och utveckling. Men en förutsättning för att universiteten skall kunna vara i framkant när det gäller innovationer och utveckling är att det finns ett skydd av upphovsrätten.
Ett föredrag handlade om upphovsrättens betydelse för stärkande av konst- och teknologisektorn. Ett annat föredrag behandlade skyddet för forskningsbaserad kunskap. Ett tredje föredrag behandlade spänningsfältet mellan immaterialrätt och personuppgifter på nätet.
Intressanta föredrag som är synnerligen aktuella, även för svenskt vidkommande.
Ett annat intressant faktum är att ingen konferens genomfördes i Sverige och heller inget seminarium. Samtidigt kan vi konstatera att det pågår en gemensam aktion från vissa lärosäten att begränsa lärare och forskares nyttjanderätt till sitt upphovsrättsliga material.
Kanske ligger det inte i dessa lärosätens intressen att värna upphovsrättsinnehavares rättigheter. En personlig notering är att det svenska beteendet gör att man hamnar i samma situation som de gamla kommuniststaterna.
Men den kanske intressantaste frågan är ändock varför det inte finns en diskussion om att de svenska universiteten måste vara i framkant vad avser innovationer och utveckling, men att detta också förutsätter ett skydd av upphovsrätt och dispositionsrätt. För något år sedan hade SULF seminarier angående varför Sverige inte kommer att få flera Nobelpristagare. Ett ytterligare skäl utöver de som anfördes där verkar vara att de svenska lärosätena inte inser att det finns en anledning till att lärarundantaget har funnits och tillämpats under åtminstone hundra år i Sverige.
Ett av flera skäl till en framgångsrik forskning är att lärare och forskare själva får välja forskningsproblem och forskningsmetoder, samt fritt publicera sina forskningsresultat. I detta är upphovsrätt och nyttjanderätt till sina forskningsresultat av avgörande betydelse. En framgångsrik forskning och utbildning är skälet till att det finns ett upphovsrättsligt lärarundantag.
Att försöka inskränka lärare och forskares nyttjanderätt till sitt eget material leder inte till att Sverige kan återta en tätposition i forskningssammanhang!

CARL FALCK
Förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023