Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utvärderingssystem underkänns av ENQA

EN UTVÄRDERING initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. Det svenska systemet överensstämmer inte längre med den gemensamma standarden ESG. Det innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att devalveras i ett internationellt sammanhang.

1 juli, 2012
Universitetsläraren

Det skriver Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) i ett pressmeddelande och anser att kritiken är befogad samt är djupt bekymrat över situationen. För att personer ska kunna röra sig mellan Europas länder för arbete eller studier är en viktig förutsättning att staterna är beredda att acceptera varandras utbildningar. För att skapa ömsesidigt förtroende för de olika nationella utbildningssystemen antog de europeiska utbildningsministrarna, inklusive Sveriges, 2005 ett dokument där rutiner för kvalitetssäkring specificerades – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ENQA är en organisation bestående av nationella kvalitetssäkringsorganisationer, som till exempel Högskoleverket i Sverige. För att få vara medlem måste man tillämpa ESG, vilket Sverige genom Högskoleverkets utvärderingsarbete tidigare har gjort. Det system som regeringen bestämt att Högskoleverket nu ska använda avviker markant från såväl ESG som från vad som är vanligt i andra länder. Den hårda kritik som det svenska systemet drabbas av innebär att Högskoleverket riskerar att uteslutas eller tvingas att avstå från medlemskap. ”Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt ge Högskoleverket i uppdrag att förändra det nuvarande utvärderingssystemet så att det överensstämmer med den europeiska standarden ESG. SUHF vill ha ett utvecklingsinriktat, oberoende och internationellt gångbart kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.” skriver Pam Fredman, ordförande i SUHF, Marita Hilliges, vice ord förande och Marianne Granfelt, generalsekreterare i SUHF i pressmeddelandet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023