Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt arbetstidsavtal uppskattas av parterna

Det nya arbetstidsavtalet vid Lunds universitet är en framgång anser lokala fackliga företrädare. – Vår uppfattning är att ett väl fungerande lokalt arbetstidsavtal i allra högsta grad bidrar till en väl fungerande arbetsmiljö, säger Anneli Carlsson, facklig företrädare i Lund.

1 juli, 2012
Universitetsläraren

INTE BARA VID Lunds universitet utan också vid Högskolan i Jönköping har ett nytt arbetstidsavtal träffats. Avtalet i Jönköping ersätter fyra olika avtal, ett för varje fackhögskola som ingår i Högskolan Jönköping. I fjol fick också Mälardalens högskola ett nytt arbetstidsavtal och något tidigare fick Linköpings universitet ett avtal.
Två svenska lärosäten har inte något arbetstidsavtal och där behöver man sluta avtal den närmaste tiden. De gäller de lärosäten som den senaste tiden bildats genom sammanslagningar, Linnéuniversitetwt och Stockholms dramatiska högskola.
Saco:s förhandlare i Lund, Mats Cedervall och Anneli Carlsson, är framförallt nöjda med Lundavtalet för att det tydliggör vissa grundläggande förutsättningar.
– En sak som är bra är att det nu klart står i det lokala arbetstidsavtalet att man måste göra personalplaner i förväg och klargöra vad lärarna ska göra den kommande planeringsperioden, säger Mats Cedervall.
Likaså har det nya avtalet blivit tydligare på en rad punkter som minimitider för forskning och kompetensutveckling.
– Här för man nu ihop procentsatserna för fördelning av tid för forskning och kompetensutveckling och det står angivet maximalt antal undervisningstimmar under ett år, säger Anneli Carlsson.
Något som är nytt är att kompetensutvecklingsplaner ska finnas för alla lärare, likaså att de planerna ska dokumenteras. Kompetensutvecklingsplaner borde för övrigt finnas för alla anställda, anser Mats Cedervall och Anneli Carlsson.
– En annan sak som är viktig är att man inte ska skilja på en befordrad professor och en rekryterad professor. Det blir en stor förändring mot tidigare. På en del ställen inom universitetet har en befordrad professor fortfarande arbetsvillkor som en lektor, säger Mats Cedervall.

ROBERT ANDERSSON, SULF:s förhandlingschef för statlig sektor, kommenterar också avtalet.
– Enligt vår uppfattning är avtalet vid Lunds universitet ett bra avtal. Det är tydligt och klart med vad som gäller. Planeringen av lärarnas arbetstid ska vara klar i förväg. Och man säkerställer en koppling mellan forskning och undervisning genom att det anges hur mycket forskning i tjänsten som disputerade lärare har rätt till.
Robert Andersson anser också att det är bra att det finns inplanerat hur stor del av en tjänst som ska vara avsatt till kompetensutveckling, olika andelar för olika kategorier lärare, och att det ska finnas utvecklingsplaner för varje lärare.
– Det gäller bara att avtalet tillämpas på ett bra sätt. Halva jobbet är att sluta avtalet, den andra halvan att följa upp att det tillämpas, säger han.

DET VAR ARBETSGIVAREN vid Lunds universitet som tog initiativ till förhandlingar om ett nytt arbetstidsavtal.
– Ja, det var naturligt, eftersom vi ändrat lärarkategorierna så måste vi ha ett nytt arbetstidsavtal som omfattar de nya kategorierna. Exempelvis har vi lagt till postdok som lärare, säger prorektor Ingalill Rahm Hallberg.
Hon säger att arbetsgivarsidan är nöjd med avtalet.
– Från vår sida är vi särskilt nöjda med att det finns ett tydligt utpekat ansvar för prefekterna, eller den som prefekten delegerar till, att planera lärarnas arbetstid. Och att övertid ska vara beordrad eller godkännas i efterhand. Lärare kan nu inte ha egen bokföring över hur mycket de undervisat.
Hon säger att planering är A och O och att man inte vill hamna i situationer där lärare plötsligt redovisar att man gjort mycket mer undervisning än som varit planerat.
– Vi är också nöjda med att det i det nya avtalet är inskrivet att lärare ska vara tillgängliga för studenter och kollegor. Det är inte bara att gå in och leverera sina föreläsningstimmar och sedan vara någon helt annanstans. Vi har en annan tillvaro nu som handlar mer om att arbeta i team och att vara tillgänglig för kollegorna i diskussioner och då har vi också större krav på närvaro på arbetsplatsen.
Ytterligare en del i avtalet som Ingalill Rahm Hallberg är nöjd med är att man varje kalenderår ska göra bokslut och lösa ut övertiden.
– Så att man inte samlar på sig övertid och vi kommer i en situation där vi plötsligt ska lösa ut en person med flera årsarbetstider.
Mindre nöjd är Ingalill Rahm Hallberg med att man har kvar så kallade faktorer för salsundervisning, där man räknar om lektionstimmar till klocktimmar.
– Det skulle vi gärna vara utan, men personalorganisationerna litade inte på att vi inte var ute för att försämra för lärarna. Men vi får vara nöjda med avtalet – man får ge och ta vid förhandlingar, säger hon.
För att det nya arbetstidsavtalet verkligen ska börja tillämpas på rätt sätt kommer arbetsgivare och fackliga organisationer att ha gemensamma seminarier för prefekterna. Detta arbetssätt ska arbetsgivaren, Lunds universitet, ha en eloge för, säger Mats Cedervall och Anneli Carlsson.
Det nya avtalet kommer att börja gälla i två steg. Huvuddelen träder i kraft 1 juli medan den del som rör personalplaneringen gäller från och med 1 januari 2013.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023